Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 26 Marzec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej
23.05.2018

KK - 1 - Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą

Ośrodek Doskonalenia w Łomży ogłasza nabór na Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą.

Nowa edycja kursu realizowana będzie według programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej (zgodnie z §18 a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.) zastępuje on dotychczas obowiązujący ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej z 25 sierpnia 1999 r.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

Odbiorcy: wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska w poszczególnych typach szkół i placówek.

Miejsce realizacji: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Czas realizacji: zgodnie z wytycznymi MEN, kurs trwa 9  miesięcy – 210 godzin.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

1) przywództwo edukacyjne w szkole;

2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

3) polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;

4) zarządzanie zasobami ludzkimi;

5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

 

Termin rozpoczęcia kursu: z chwilą zebrania grupy i po uzyskaniu zgody na organizację kursu Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Koszt kursu: 1500 zł  przy grupie 25 osobowej.

Zgłoszenia: osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń przy użyciu formularza.

Termin przyjmowania zgłoszeń na kurs: maj – wrzesień 2018 r.

Informacji udziela: Dorota Dąbrowska  tel. 86 216 42 17

Terminarz spotkań:

 • 20 września 2018 r., godz. 15.00 - spotkanie organizacyjne
 • 29 - 30 września 2018 r.
 • 6 - 7 października 2018 r.
 • 20 - 21 października 2018 r.
 • 24 - 25 listopada 2018 r.
 • 8 - 9 grudnia 2018 r.
 • 15 - 16 grudnia 2018 r.
 • 12 - 13 stycznia 2019 r.
 • 26 - 27 stycznia 2019 r.
 • 9 - 10 lutego 2019 r.
 • 23 - 24 lutego 2019 r.
 • 9 - 10 marca 2019 r.
 • 23 - 24 marca 2019 r.
 • 13 - 14 kwietnia 2019 r.
 • 11 maja 2019 r.

 

Kliknij w link aby zapisać się na kurs:

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/kursy-kwalifikacyjne/organizacja-i-zarzadzanie-oswiata

Facebook