Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Piątka za segregację”

24.06.2021

Szanowni Państwo,
Znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych wskazuje na konieczność poruszania istotnych problemów społecznych, w tym klimatycznych i ochrony środowiska, podczas lekcji wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Piątka za segregację” przygotowało materiały, których celem jest zwiększenie wiedzy odbiorców na temat wdrożonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów. Głównym przekazem kampanii jest, że odpady komunalne to nie śmieci a cenne surowce wtórne, które dzięki właściwej segregacji otrzymują szansę na drugie życie w postaci nowych produktów służących człowiekowi. W ten sposób przyczyniamy się też wielowymiarowo do ochrony zasobów naturalnych. Materiały kampanii są opublikowane na prowadzonej przez Ministerstwo stronie internetowej: www.naszesmieci.pl.

Pliki do pobrania:

cen List Ministra Jacka Ozdoby do szkół

cen Zał. nr 1. Lista materiałów edukacyjnych

cen Grafiki na temat zasad segregacji odpadów - bio

cen Grafiki na temat zasad segregacji odpadów - metal i plastik

cen Grafiki na temat zasad segregacji odpadów - papier

cen Grafiki na temat zasad segregacji odpadów - szkło

cen Grafiki na temat zasad segregacji odpadów - zmieszane

cen Grafiki na temat zasad segregacji odpadów - pszok