Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej
19.10.2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pedagodzy

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pedagodzy,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza na bezpłatne 2-dniowe szkolenie w ramach realizacji zadań Podlaskiego Kuratora Oświaty z zakresu doskonalenia nauczycieli  z województwa podlaskiego w obszarze tematycznym Wspomagająca rola "cyfrowej szkoły" w nauczaniu i uczeniu się.

Adresatami szkoleń są zainteresowani tematyką nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczania, pedagodzy, wychowawcy z województwa podlaskiego.

Szkolenia, realizowane w grupach 15-osobowych, będą się odbywały w Centrach Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Ramowy program szkolenia:

LP

MODUŁY

Liczba godzin lekcyjnych

1.         

Strategie i metody nauczania w cyfrowej szkole – kształcenie wyprzedzające, metoda projektów WebQuest, gamifikacja.

4

2.         

Uczenie się przez tworzenie, czyli wykorzystania technik multimedialnych do inspirowania i motywowania uczniów.

4

3.         

Model BYOD w edukacji. Wykorzystanie urządzeń mobilnych na lekcjach.

4

4.         

Internet jako środowisko pracy nauczyciela i ucznia. E-learning. Lekcje on-line.

4

Razem:

16

 

Rejestracja na szkolenia odbywa się elektronicznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny  na stronie CEN w Białymstoku. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4    Formularz rejestracyjny

Grupa Termin Godziny
I 27.10.2018 r. 9.00 – 15.45
9.11.2018 r. 12.15 – 19.00
II 27.10.2018 r. 9.00 – 15.45
9.11.2018 r. 12.15 – 19.00
III 16.11.2018 r. 12.15 – 19.00
17.11.2018 r. 9.00 – 15.45
IV 16.11.2018 r. 12.15 – 19.00
17.11.2018 r. 9.00 – 15.45

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Plac Tadeusza Kościuszki 2    Formularz rejestracyjny

Grupa Termin Godziny
IV 8.11.2018 r. 9.00 – 15.45
10.11.2018 r. 9.00 – 15.45
V 8.11.2018 r. 9.00 – 15.45
10.11.2018 r. 9.00 – 15.45

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ul. Mikołaja Reja 67 B  Formularz rejestracyjny

Grupa Termin Godziny
VI 12.11.2018 r. 10.00 – 16.45
13.11.2018 r. 9.00 – 15.45
VII 12.11.2018 r. 10.00 – 16.45
13.11.2018 r. 9.00 – 15.45

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

                                                                                                                                                                                 Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Facebook