Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz wychowania, opieki i profilaktyki (ZAPISY)

29.09.2021

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek do skorzystania z oferty edukacyjnej CEN w Łomży związanej tematycznie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022t.j.

Kierunek 1: ”Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego” oraz kierunek 2: „Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie” i udziału w następujących formach doskonalenia nauczycieli:

W- 13 Kształtowanie dojrzałej postawy wobec ludzkiej cielesności;
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/11c

W-14 – Istotne problemy społeczne na lekcjach wychowawczych. Człowiek stary w społeczeństwie;
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/12c

W-117 Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej;
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-zdrowotna-i-pierwsza-pomoc/1m