Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 4 Lipiec 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Targi edukacyjno – zawodowe w Łomży

27.05.2022

Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy” realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr  w Białymstoku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, organizujemy  subregionalne targi edukacyjno – zawodowe w Łomży, które odbędą się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 – 14.00 w Hotelu Amadeus w Łomży przy ul. Przykoszarowej 16.

Podczas targów szkoły zawodowe zaprezentują swoją  ofertę edukacyjną  kształcenia zawodowego w subregionie łomżyńskim (powiaty: łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski i grajewski) oraz wskażą korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia i potrzeb rynku pracy.

Celem wydarzenia jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży ze szkół podstawowych w szczególności klas 7 i 8 z aktualną ofertą edukacyjną szkół zawodowych (branżowych i techników), a także przygotowanie jej do świadomego  oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Uczestnictwo w targach sprzyja także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz umacnianiu samoświadomości młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.
 

Serdecznie zapraszamy.