Czwartek, 3 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Zakończenie Kursu dla Kandydatów na Wychowawców Wypoczynku

24.06.2020

23 czerwca 2020 r. zakończył się nasz Kurs dla Kandydatów na Wychowawców Wypoczynku. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z przepisami dotyczącymi: organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników różnych form wypoczynku. Ćwiczyli planowanie: pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, zabaw ruchowych i rekreacyjnych oraz  zajęć kulturalno-oświatowych i praktyczno-technicznych oraz prac społecznie użytecznych.  Poznawali tajniki udzielania pomocy przedmedycznej z użyciem sprzętu do podstawowych zabiegów resuscytacjnych – fantomu. Gratulujemy wszystkim ukończenia kursu i życzymy bezpiecznych i atrakcyjnych wakacji.