Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Poniedziałek, 19 Sierpień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej
03.10.2018

Zaproszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie konkursie pn. Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku prac.

Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych treści, narzę­dzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kluczowych kompetencji uczniów, które są niezbędne do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrod­niczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Pliki do pobrania:

cen Pismo ORE

Facebook