Niedziela, 31 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na konferencję metodyczno - szkoleniową z wychowania fizycznego (zmiana terminu)

06.03.2020

cen

"Konferencja metodyczno - szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów i trenerów różnych dyscyplin sportowych z województwa podlaskiego "

22 maja 2020 r.

Miejsce: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
ul. Akademicka 14, Aula 315

III Liceum ogólnokształcące w Łomży, ul. Senatorska 13,
hala sportowa

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej Konferencji metodyczno - szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów i trenerów różnych dyscyplin sportowych z województwa podlaskiego skierowanej do nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów oraz trenerów różnych dyscyplin sportowych,  która odbędzie się 22 maja 2020 roku w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w części praktycznej wydarzenia (wymagana zmiana obuwia i strój sportowy).

Po konferencji zostaną wręczone certyfikaty udziału  (opłata za przygotowanie certyfikatu wynosi 20,00 zł). Prosimy o dokonanie rejestracji poprzez formularz rejestracyjny oraz osoby zainteresowane o dokonanie wpłaty na przygotowanie certyfikatu. 

 

 <<< ZAPISZ SIĘ >>>

 

PROGRAM:


9.00 - 9.45 - Rejestracja uczestników (PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14, aula 315)
9.50 - Powitanie - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. Małgorzata Knaś, prof. PWSIiP

SESJA PLENARNA
10.00 - Żywienie w sporcie - dr Marta Żebrowska- Gamdzyk, PWSIiP w Łomży
10.20 - Sport osób niepełnosprawnych - dr Anna Brojek, PWSIiP w Łomży
10.40 - Pozytywne relacje trener- zawodnik- rodzic jako istotny element sukcesu sportowego - dr Monika Surawska, PWSIiP w Łomży

PANEL OCHRONY ZDROWIA
11.00 - Odpowiedzialność cywilna nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów sportu w polskim systemie prawnym - Sebastian Kobeldis, Firma AVIVA
11.20 - Podaruj prezent z krwi i kości - Julia Mastalerz, Uczelniany Koordynator Fundacji DKMS

11.40- Przerwa kawowa

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (Hala Sportowa III LO w Łomży, ul. Senatorska 13)
12.30 - TENIS 10 w przedszkolu i szkole - mgr Aleksandra Durzyńska, PWSIiP w Łomży
12.50- Propozycja na zwiększenie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego - gra KORFBALL - mgr Paweł Arnista, PWSIiP w Łomży
13.10- Propozycja na zwiększenie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego - gra TCHOUKBALL - mgr Weronika Łuba- Arnista, PWSIiP w Łomży
13.30- Kształtowanie zdolności motorycznych przy pomocy przyborów i przyrządów dostępnych w szkole - mgr Adrian Mleczek, LMS w Łomży

13.50 - Dyskusja, wypełnienie ankiet, wręczenie certyfikatów.

Komitet organizacyjny:
dr Tomasz Waldziński
mgr Paweł Arnista- Przewodniczący
mgr Aleksandra Durzyńska
mgr Weronika Łuba- Arnista

Osoba do kontaktu: mgr Paweł Arnista, e-mail: p.arnista@pwsip.edu.pl
                                                                                                                                                                         

Prosimy o dokonanie wpłaty na przygotowanie certyfikatu do dnia 19.05.2020 r. na dane:
Klub Uczelniany AZS PWSIiP w Łomży
18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
Nr konta: 75 8762 0009 0007 7204 2000 0010

<<< ZAPISZ SIĘ >>>

Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji


Wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), przekazujemy Państwu poniższe informacje.

Jak przetwarzamy dane osobowe?
Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, reprezentowane przez Dyrektora, jest w świetle obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za przetwarzanie posiadanych danych w sposób rzetelny, bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa. Poniższa informacja ma zapewnić Państwu jasność i przejrzystość celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także możliwość sprawowania kontroli nad nimi.

Kontakt z administratorem
Z administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, 18-400 Łomża, Pl. Kościuszki 2, telefonicznie pod numerem telefonu: (86) 216 42 17 lub za pomocą poczty elektronicznej: cen@cen.lomza.pl
Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod podanym wyżej adresem korespondencyjnym i numerem telefonu lub na adres e-mail: inspektor@cen.lomza.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób weszliśmy w ich posiadanie oraz co nas uprawnia do ich przetwarzania?
Dane osobowe uzyskane od Państwa w oparciu o wyrażoną zgodę przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia i w zakresie niezbędnym do organizacji oraz przeprowadzenia Konferencji metodyczno - szkoleniowej dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów i trenerów różnych dyscyplin sportowych z województwa podlaskiego w dniu 20 marca 2020 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie wskazanych informacji skutkować będzie niemożliwością udziału w Konferencji. Zgoda może być przez Państwa wycofana w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z organizacją Konferencji będziemy przetwarzali Państwa dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, miejscowość, data i miejsce urodzenia, nr telefonu i adres e-mail).

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe uczestników Konferencji przetwarzane będą w celu zapewnienia obsługi działań związanych z organizacją i ich przebiegiem.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?
Pozyskane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konferencji i nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem instytucji związanych ich organizacją , takim jak: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a także dla udokumentowania działalności Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych.