Środa, 13 Listopad 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukową (rejestracja)

31.10.2018

cen lomza

 

"Sport, Zdrowie, Edukacja Dzieci i Młodzieży"
29 listopada 2019 r.

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
ul. Akademicka 14, Aula 315

Konferencja składa się z trzech paneli tematycznych dotyczących sportu, zdrowia, edukacji dzieci i młodzieży. Celem konferencji jest przegląd prac naukowych oraz problemów badawczych pracowników naszej Uczelni, a także jednostek naukowych z całego kraju. Konferencja umożliwi wymianę osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów oraz prezentację dokonań dotyczących paradygmatów sportu, zdrowia i edukacji. Zorganizowane przez nas wydarzenie przyczyni się do podjęcia dyskusji na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów współczesnego sportu.

Opłatę za uczestnictwo w wysokości 50 zł prosimy wpłacać na nr rachunku bankowego:
Bank BPS, Nr rachunku: 46 1930 1640 2440 0425 2442 0027
z dopiskiem: Imię i nazwisko, w tytule: konferencja naukowa PWSIiP

10.00-11.00 - Rejestracja uczestników 

11.00-11.15 - Powitanie- JM Rektor PWSIiP w Łomży, dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

11.15- 16.50- Wystąpienia zgłoszonych gości

 

>> Formularz rejestracyjny <<

 

Wykłady:

Sesja I - plenarna

11.15-11.30

„Nowoczesne/nienowoczesne pojęcie zdrowia”

dr hab. Małgorzata Knaś,
PWSIiP w Łomży

11.30-11.45

„Aktywność fizyczna a poziom równowagi ciała dzieci i młodzieży”

dr hab. Kazimierz Kochanowicz, AWFiS Gdańsk

11.45-12.00

„Informacja zwrotna w procesie uczenia się złożonych ćwiczeń gimnastycznych”

prof. dr hab. Jerzy Sadowski,
dr hab. Tomasz Niźnikowski,
AWF Warszawa, Wydział WF
i Sportu Biała Podlaska

12.00-12.20

Dyskusja

Sesja II

12.20-12.30

„Ostre urazy stawu kolanowego”

prof. dr hab. Janusz Popko,
 PWSIiP w Łomży

12.30-12.40

„Neuro mięśniowe markery specjalnego przygotowania fizycznego gimnastyków”

dr hab. Andrzej Kochanowicz,
AWFiS Gdańsk

dr Bartłomiej Niespodziński,
dr Jan Mieszkowski,
UKW Bydgoszcz

12.40-12.50

„Nowe (2019) zmiany w Piramidzie Zdrowego Żywienia dzieci i młodzieży Instytutu Żywności i Żywienia w walce z otyłością”

dr Irena Białokoz-Kalinowska, PWSIiP w Łomży

12.50-13.00

„Działania niepożądane po zabiegach medycyny estetycznej”

dr Marek Niczyporuk,
UM w Białymstoku

 

13.00-13.10

„ Istota i znaczenie kultury fizycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego. Implikacje praktyczne”

dr hab. Ilona Urych,
ASzWoj w Warszawie

13.10-13.20

„Indeks koaktywacji mięśni stawu łokciowego i ramiennego w świetle wieloletniej adaptacji do treningu gimnastycznego”

dr Jan Mieszkowski,
dr Bartłomiej Niespodziński,
UKW Bydgoszcz

dr hab. Andrzej Kochanowicz,  AWFiS Gdańsk

13.20-13.30

„Ćwiczenia szybkościowo- siłowe
w judo”

dr Mirosław Smaruj,
AWFiS Gdańsk

13.30-13.40

„Kompetencje zawodowe osób prowadzących treningi kondycyjno- zdrowotne”

prof. Juris Grants,
Łotewska Akademia Sportu Ryga, Łotwa

dr Artur Litwiniuk,
AWF Warszawa, Wydział WF i Sportu Biała Podlaska

 

13.40-13.50

„Czas reakcji a sprawność specjalna
u tenisistów w wieku 10-12 lat”

dr Tomasz Waldziński,
mgr Aleksandra Durzyńska,

mgr Magdalena Konert,
PWSIiP w Łomży

13.50-14.00

Dyskusja

14.00-15.00

Przerwa obiadowa

Sesja III

15.00-15.10

„Zachowania higieniczne wśród studentów”

dr Ałła Aleksiejszczuk,
prof. dr hab. Wiaczesław Niczyporuk, PWSIiP w Łomży

 

15.10-15.20

„Aktywność fizyczna studentów PWSIiP w Łomży jako element zdrowego stylu życia”

dr Anna Brojek,
mgr Paweł Arnista,
PWSIiP w Łomży

15.20-15.30

„Przyczyny wdrożenia i opis innowacji pedagogicznej dotyczącej profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym”

mgr Ewa Waldzińska,
mgr Maria Mikołajewska,

mgr Agnieszka Cyndzas,
PWSIiP w Łomży

 

15.30-15.40

„Ocena dokładności uderzenia bekhendowego w grupie tenisistów stołowych w kategorii wiekowej Kadet i Junior”

mgr Weronika Łuba- Arnista,
mgr Paweł Arnista,
PWSIiP w Łomży

15.40-15.50

„Happy temperament” – przyczyna czy efekt udziału w aktywności sportowej

dr Monika Surawska,
PWSIiP w Łomży

15.50-16.00

„Ocena skuteczności metody kinesiologytaping w dysfunkcjach narządu ruchu u tancerzy”

dr Marlena Skwiot,

PWSIiP w Łomży

prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński
UJK w Kielcach

16.00-16.10

„Fizjoterapia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”

dr Anna Zalewska,
dr Monika Gałczyk,

PWSIiP w Łomży

16.10-16.20

„Osobowość u zawodników taekwondo olimpijskiego na najwyższym poziomie zaawansowania sportowego”

 

dr Marta Remiszewska,
dr Jerzy Miller,
dr  Monika Surawska,
PWSIiP w Łomży

16.20-16.30

 „ Rola kompleksowej rehabilitacji
w procesie zdrowienia dzieci
i młodzieży po przebytym udarze mózgu”

mgr Wioletta Pogroszewska,

PWSIiP w Łomży

 

16.30-16.40

„Rola rodzica w sporcie”

mgr Marcin Chojnowski,
PWSIiP w Łomży

16.40-16.50

Dyskusja

 

14.00-15.00- Sesja plakatowa (studenci Kół Naukowych) sala 325

 

KOMITET NAUKOWY                                           

prof. dr hab. Jan Górski - przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Sadowski
prof. dr hab. Janusz Popko
prof. dr hab. Wiaczesław Niczyporuk
prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński
prof. Asta Sarkauskiene
prof. Juris Grants
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP Łomża
dr hab. Sylwia Chojnowska, prof. PWSIiP Łomża
dr hab. Małgorzata Knaś, prof. PWSIiP Łomża
dr hab. Kazimierz Kochanowicz, prof. AWFiS Gdańsk
dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS Gdańsk
dr hab. Andrzej Kochanowicz,  prof. AWFiS Gdańsk
dr hab. Ilona Urych, prof. ASzWoj Warszawa
dr hab. Tomasz Niźnikowski, prof. AWF Biała Podlaska
dr hab. Tomasz Tomiak,  prof. AWFiS Gdańsk
dr Dariusz Perło
dr Joanna Chilińska
dr Mirosław Smaruj
dr Ałła Aleksiejszczuk
dr Marta Żebrowska-Gamdzyk
dr Agata Gołębiewska
dr Agnieszka Polak-Iwaniuk
dr Tomasz Waldziński
dr Artur Litwiniuk
dr Jan Mieszkowski

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Małgorzata Knaś, prof. PWSIiP
dr Tomasz Waldziński – przewodniczący
dr Ałła Aleksiejszczuk
dr Anna Brojek
dr Monika Gałczyk
dr Anna Zalewska
mgr Aleksandra Durzyńska - sekretarz
mgr Paweł Arnista
mgr Weronika Łuba- Arnista
mgr Ewa Waldzińska
mgr Jolanta Święszkowska
mgr Marta Galanek

Formularz rejestracyjny:

Sport, Zdrowie, Edukacja Dzieci i Młodzieży

* - pola wymagane

Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji


Wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), przekazujemy Państwu poniższe informacje.

Jak przetwarzamy dane osobowe?
Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, reprezentowane przez Dyrektora, jest w świetle obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za przetwarzanie posiadanych danych w sposób rzetelny, bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa. Poniższa informacja ma zapewnić Państwu jasność i przejrzystość celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także możliwość sprawowania kontroli nad nimi.

Kontakt z administratorem
Z administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, 18-400 Łomża, Pl. Kościuszki 2, telefonicznie pod numerem telefonu: (86) 216 42 17 lub za pomocą poczty elektronicznej: cen@cen.lomza.pl
Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod podanym wyżej adresem korespondencyjnym i numerem telefonu lub na adres e-mail: inspektor@cen.lomza.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób weszliśmy w ich posiadanie oraz co nas uprawnia do ich przetwarzania?
Dane osobowe uzyskane od Państwa w oparciu o wyrażoną zgodę przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia i w zakresie niezbędnym do organizacji oraz przeprowadzenia II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sport, Zdrowie, Edukacja Dzieci i Młodzieży w dniu 29 listopada 2019 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie wskazanych informacji skutkować będzie niemożliwością udziału w Konferencji. Zgoda może być przez Państwa wycofana w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z organizacją Konferencji będziemy przetwarzali Państwa dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, miejscowość, data i miejsce urodzenia, nr telefonu i adres e-mail).

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe uczestników Konferencji przetwarzane będą w celu zapewnienia obsługi działań związanych z organizacją i ich przebiegiem.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?
Pozyskane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konferencji i nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem instytucji związanych ich organizacją , takim jak: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a także dla udokumentowania działalności Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych.