Piątek, 22 Styczeń 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym i ósmoklasisty – szkolenia dla nauczycieli

08.01.2021

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.

Szkolenia przeznaczone są dla przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Tematyka szkoleń obejmuje poniższe zagadnienia:

  • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu.
  • Analiza porównawcza.
  • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Szkolenie odbywać się będzie w formule blended-learning (2 godz. dydaktyczne); część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Google Meet lub  Microsoft Teams (4 godz. dydaktyczne).

Szkolenia prowadzić będą eksperci zewnętrzni, doradcy metodyczni lub konsultanci CEN w Łomży

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w ww. szkoleniach uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną.

cen łomża

 

cen łomża