Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 22 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Publikacje ODN w Łomży

 • Zbiór prac kontrolnych z chemii. Liceum zakres podstawowy. Wydanie pierwsze, Publikacja powstała w ramach Klubu Aktywnego Chemika działającego w ODN w Łomży pod kierunkiem Doroty Kozioł, Łomża 2016.
 • Edukacyjna czytanka - tematyczne teksty do czytania dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych (materiały dla nauczycieli kształcenia specjalnego), red. D. Momot, Łomża 2015/2016.
 • Zbiór prac kontrolnych z matematyki do szkoły ponadgimnazjalnej; poziom rozszerzony. Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek.
 • Ćwiczenia z matematyki do klasy I gimnazjum (wersja elektroniczna na stronie ODN). Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek.
 • Zbiór prac kontrolnych z chemii - gimnazjum, D. Kozioł 2014
 • ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH NA II i III ETAPIE EDUKACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 • Karty pracy do powtórzeniowych lekcji matematyki w gimnazjum - red. Jadwiga Pieczywek, 2015 r.
 • Być wychowawcą. Refleksje praktyków - Jolanta Boryszewska, Jan Łukasiuk, 2015 r.
 • Rozprawić się z rozprawką - red. Dorota Dąbrowska, 2014 r.
 • Zbiór prac kontrolnych z chemii. Gimnazjum - red. Dorota Kozioł, 2014 r.
 • Socjoterapia w praktyce szkolnej - red. Jolanta Boryszewska, 2013 r.
 • By lepiej uczyć języka angielskiego – różnorodne wpływy, nieograniczone możliwości - red. Ewa Konopka, 2013 r.
 • Niezbędnik nauczyciela matematyki szkoły ponadgimnazjalnej - red. Jadwiga Pieczywek, 2013 r.
 • Zbiór prac kontrolnych z matematyki 2012 - … szkoła ponadgimnazjalna poziom podstawowy - red. Jadwiga Pieczywek, 2013 r.
 • Zbiór prac kontrolnych z matematyki. Gimnazjum - red. Jadwiga Pieczywek, 2013 r.
 • Zbiór prac kontrolnych z matematyki  szkoła ponadgimnazjalna poziom podstawowy (stara podstawa programowa) - red. Jadwiga Pieczywek, 2012 r.
 • Podlaska konferencja Technologie informacyjne i komunikacyjne dla Edukacji TIKE 2012 - Praca zbiorowa, Bożenna Kossakowska, 2012 r.
 • Otwartość na różnorodność  - szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej - red. Maria M. Ferenc, 2011 r.
 • Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły. Nasze efekty. Rejon łomżyński - Janina Arcimowicz, Dorota Dąbrowska, 2010 r.
 • Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły. Nasze efekty. Rejon białostocki - Janina Arcimowicz, Dorota Dąbrowska, 2010 r.
 • Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły. Nasze efekty. Rejon suwalski - Janina Arcimowicz, Dorota Dąbrowska, 2010 r.
 • Raporty z badań. Przyczyny niezadawalających wyników kształcenia (scalony z 3 rejonów) - red. Dorota Dąbrowska, 2010 r.
 • Materiały metodyczne opracowane przez uczestników projektu wielokulturową ścieżką - red. Maria M. Ferenc, 2008 r.
 • Konferencja „Prawa człowieka w realizacji podstawy programowej – materiały pokonferencyjne” - Realizacja merytoryczna Marzena Rafalska, 2008 r.
Facebook