Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 15 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Aleksandra Chodorowska

Doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala Nr 17

 

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 886 755 953, 86 216 42 17. wew. 34
e-mail: a.chodorowska@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:
Poniedziałek 9:40-10:40 (pokój nauczycieli Wychowania Fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży)

Piątek 9:30-10:30 (CEN w Łomży, sala Nr 17)