Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Aleksandra Chodorowska

Doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala nr 17

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 886 755 953, 86 216 42 17. wew. 34
e-mail: a.chodorowska@cen.lomza.pl

Konsultacje:
poniedziałek 12:35- 13:35 (pokój nauczycieli Wychowania Fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży)

środa  11:00- 12:00 (CEN w Łomży, sala Nr 17)

Serdecznie zapraszam nauczycieli do konsultacji  stacjonarnych, e-mailowych i telefonicznych.
Konsultacje możliwe także w innym terminie po uzgodnieniu.

 

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2022/2023

Wrzesień 2022

KD - 4 Instruktor turystyki kwalifikowanej – specjalność: turystyka rowerowa

20.09.2022 r. 15:30- 20:00 wykłady online

21.09.2022 r. 15:30- 20:00 wykłady online

24.09.2022 r. 9:30- 16:30 zajęcia praktyczne (Łomża)

Cena 380zł

KL - 20/1 Klub nauczycieli wychowania fizycznego

27.09.2022 r. godzina 16:30 CEN Łomża

Październik 2022

ZO - 12 Kwadrant na lekcji wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej

3.10.2022 r., (godz. zostanie podana po ustaleniu planu lekcji w szkole), hala II LO w Łomży i 4.10.2022 r., godz. 16.30 - podsumowanie on-line

W - 30 Ruch, rytm, zabawa - czyli taniec na lekcji wychowania fizycznego

19.10.2022 godzina 16:00 Aula szkolna II LO w Łomży, cena 40 zł, prowadząca mgr Marzanna Rutkowska

KL - 20/2 Klub nauczycieli wychowania fizycznego

27.10.2022 godzina 16:30 CEN Łomża

Listopad  2022

 

W - 31 Wzmacnianie mięśni głębokich - inwestycja w zdrowie dzieci i młodzieży

16.11.2022 godzina 16:00 hala sportowa w II LO w Łomży, cena 40 zł, prowadząca dr Ewa Waldzińska

KL - 20/3 Klub nauczycieli wychowania fizycznego

28.11.2022 godzina 16:30, CEN Łomża