Piątek, 25 Wrzesień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Iwona Czaplicka

Doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala Nr 17

 

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 507 122 896, 86 216 42 17. wew. 34
e-mail: i.czaplicka@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:

wtorek: 13.00 - 15.00 lub według potrzeb indywidualnych nauczycieli