Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Iwona Czaplicka

Doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce pracy:
Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

Miejsce pełnienia dyżuru:
CEN w Łomży, sala Nr 17

 

Obszar działania:
województwo podlaskie

tel. 507 122 896, 86 216 42 17. wew. 34
e-mail: i.czaplicka@cen.lomza.pl

Godziny konsultacji:

środa: 12.00 - 14.00 lub według potrzeb indywidualnych nauczycieli

Oferta szkoleniowa na I semestr roku szkolnego 2021/22 z linkami do zapisów

W-71 Językowy Escape Room
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/19g

ZO - 6 Zajęcia otwarte w szkole podstawowej - stosowanie narzędzi interaktywnych podczas nauki stacjonarnej
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/20g

 

ZO - 7 Zajęcia otwarte w szkole podstawowej - stosowanie narzędzi interaktywnych podczas nauki stacjonarnej
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/21g

 

ZO - 8 Zajęcia otwarte w szkole ponadpodstawowej - stosowanie narzędzi interaktywnych podczas nauki stacjonarnej
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/22g

 

KL - 5/1 Klub germanistów (powiat białostocki)
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/12

 

KL - 5/2 Klub germanistów (powiat zambrowski)
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/13


KL - 5/3 Klub germanistów (powiat łomżyński)
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/14


KL - 5/4 Klub germanistów (powiat kolneński)
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/15

 

W-128 Warsztaty hospitacyjne – od pomysłu do realizacji
https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/25g

Dostęp do materiałów opracowanych w ramach Klubu Germanisty w roku szkolnym 2020/2021:

 

hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

 

hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

Więcej o inicjatywach nauczycieli języka niemieckiego w województwie podlaskim można dowiedzieć się na stronie: http://psnjn.lomza.pl/

Diagnoza

cen Analiza ankiety EDUKACJA ZDALNA

cen Diagnoza na rozpoczęcie nauki j. niemieckiego w szkole ponadpodstawowej okładka

Wersja elektroniczna diagnoz zostanie udostępniona uczestnikom Klubu Germanisty w bieżącym roku szkolnym. Dostęp do diagnoz można również uzyskać poprzez kontakt drogą mailową z doradcą metodycznym I. Czaplicką:

i.czaplicka@cen.lomza.pl