Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 14.00
wtorek: wolny
środa: 10.00-17.00
czwartek: 8.00-  - 12.30
piątek: wolny


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
  • studia podyplomowe w zakresie etyki,
  • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
  • doradca życia rodzinnego,
  • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
  • dydaktyki i metodyki katechezy,
  • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2021/22

Tematy szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych:

1. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

2. Kochać i myśleć jak Chrystus - cele i metody wychowania chrześcijańskiego.

3. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego.

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

"SPRÓBUJ BUDOWAĆ NA TYM, CO W TOBIE JEST Z BOGA"- AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA KSIĘDZA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZIE

W - 198

5 godz.

23.02.2022 r.

Środa

godz. 15.30

szkolenie online

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

2. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

KREATYWNIE O SAKRAMENTACH

W - 199

6 godz. . 

12.03.2022 r.

sobota

godz. 9.00

szkolenie stacjonarne

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

 

30 zł.

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

AKTYWIZACJA I JEJ ROLA W ROZWIJANIU TWÓRCZEGO POTENCJAŁU UCZNIÓW

W - 200

6 godz.

26.03.2022 r.

sobota

godz. 9.00

szkolenie stacjonarne

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

4. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

WYKORZYSTANIE METOD I ELEMENTÓW BIBLIOTERAPII NA LEKCJACH RELIGII

W - 201

6 godz.

9.04.2022 r.

sobota

godz. 9.00

szkolenie online

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

5. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

BUDOWANIE AUTORYTETU NAUCZYCIELA KATECHETY

W - 202

5 godz.

11.05.2022 r.

sobota

godz. 15.30

szkolenie online

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

6.

 

Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

BOŻY GPS - CZYLI O SUMIENIU NA LEKCJI RELIGII

W - 203

6 godz.

 

11.06.2022 r.

sobota

godz. 15.30

szkolenie stacjonarne

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

         

 

      .    
.          

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia


cen Projekt w katechezie

Zaproszenie na warsztaty: Nasi uczniowie w cyberprzestrzeni...

Pragnę poinformować, że warsztaty: „Nasi uczniowie w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia” – (W-95) planowane na dzień 20 listopada 2021 r., godz. 9.00 odbędą się w formie zdalnej.  Prowadzącym szkolenie jest Pan Mateusz Rainka – psycholog szkolny, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień. Pragnę zaprosić na nie katechetów oraz nauczycieli innych przedmiotów zainteresowanych tą tematyką. Linki umożliwiające dostęp do szkolenia zostaną przesłane osobom zarejestrowanym na tą formę, drogą mailową.

Szkolenie jest płatne. Opłata wynosi 30 zł.

Link do zapisu:

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/nauczanie-religii/5j

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tych warsztatach.

Organizator szkolenia: Bogumiła Rzepnicka
Konsultant ds. nauczania religii
(parter. pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka@cen.lomza.pl