Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: wolny
wtorek: 13.00 - 15. 00
środa: 11.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 13.30
piątek: 8.30 - 13.30


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
  • studia podyplomowe w zakresie etyki,
  • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
  • doradca życia rodzinnego,
  • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
  • dydaktyki i metodyki katechezy,
  • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2020/21

Tematy szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych:

1. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

2. Kochać i myśleć jak Chrystus - cele i metody wychowania chrześcijańskiego.

3. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego.

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W - 165

4 godz.

13.03.2021 r.

godz. 9.00

szkolenie on-line

dr Dorota Cybulska

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

2. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W POSŁUDZE KATECHETYCZNEJ

W - 219

6 godz. 2x3 godz. 

10.02.2021 r.

17.02.2021 r.

godz. 15.00

szkolenie on-line

mgr Bogumiła Rzepnicka

 

bezpłatnie

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

RZECZYWISTOŚĆ ZŁYCH DUCHÓW - KIM SĄ? UJĘCIE BIBLIJNE

W - 214

6 godz.

17.04.2021 r.

godz. 9.00

szkolenie stacjonarne

ks. dr Zbigniew Skuza

30 zł.

4. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową

JAK KREATYWNIE I INSPIRUJĄCO ORGANIZOWAĆ PROCES UCZENIA SIĘ LEKCJI RELIGII?

W - 220

6 godz.

12.06.2021 r.

godz. 9.00

szkolenie stacjonarne

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

5. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

CZY Z BOGIEM MOŻNA POROZMAWIAĆ? JAK KSZTAŁTOWAĆ U NASZYCH UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚĆ DOJRZAŁEJ MODLITWY

W - 217

3 godz.

20.03.2021 r.

godz. 9.00

szkolenie on-line

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

6.

 

Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

CHARAKTERYSTYKA, CELE I ZAŁOŻENIA KATECHEZY W ŚWIETLE NOWEGO DYREKTORIUM O KATECHIZACJI

W - 218

6 godz.

 

22.05.2021 r.

godz. 9.00

szkolenie stacjonarne

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

7. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

DIALOG Z UCZNIEM NA LEKCJI RELIGII

W - 215

3 godz.

6.02.2021 r.

godz. 09.00

szkolenie on-line

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

8. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

JAK PRZEKAZAĆ NASZYM UCZNIOM, ŻE DEKALOG JEST DROGĄ DO WOLNOŚCI CZŁOWIEKA

W - 216

6 godz.

15.05.2021 r.

godz. 9.00

szkolenie stacjonarne

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

9. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

KATECHEZA Z FILMEM

W - 213

6 godz.

24.04.2021 r.

godz. 9.00

szkolenie stacjonarne

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia

I. Zaproszenie na konferencję rejonową:

Drodzy Katecheci

Rozpoczynamy rok katechetyczny w szczególnych warunkach zagrożenia epidemicznego wiążącego się  z  możliwością powtórnego podjęcia nauczania zdalnego. Dlatego pragniemy  zaprosić Państwa na konferencję rejonową on – linie zatytułowaną „ZDALNE NAUCZANIE RELIGII. INSPIRACJE DLA KATECHETÓW” - (KS – 7/10). W programie konferencji znajdą się informacje o procedurach postępowania i organizacji pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego w oparciu o najnowsze rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, wytyczne Ministerstwa Zdrowia i  Głównego Inspektoratu Sanitarnego udostępnione w dniu 12.08.2020 r. Znajdą się tam również informacje o kierunkach polityki oświatowej,  o nauczaniu religii w systemie zdalnym oraz aktualna oferta szkoleń CEN W Łomży. Zapisy na konferencję są dostępne pod linkiem: https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/konferencje-rejonowe  Dokonanie zapisu jest warunkiem koniecznym do otrzymania linku umożliwiającego udział w konferencji a następnie otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie. Szczegółowe informację zostaną przesłane Państwu w mailach po dokonaniu rejestracji na konferencję.

Z poważaniem  

Bogumiła Rzepnicka   –  konsultant do spraw  nauczania religii