Piątek, 4 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00 - 12.30
wtorek: 9.00 - 10. 30
środa: 11.00 - 17.00
czwartek: 11.00 - 15.00
piątek: 9.00 - 11.30


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
  • studia podyplomowe w zakresie etyki,
  • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
  • doradca życia rodzinnego,
  • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
  • dydaktyki i metodyki katechezy,
  • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2020/21

Tematy szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych:

1. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

2. Kochać i myśleć jak Chrystus - cele i metody wychowania chrześcijańskiego.

3. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego.

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

ZDALNE NAUCZANIE RELIGII. INSPIRACJE DLA KATECHETÓW

KS - 7/10

2 godz.

21.09.2020 r.

godz. 16.00

szkolenie on- line

mgr Bogumiła Rzepnicka
2. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY

W - 72

6 godz.

3.02.2021 r.

godz. 9.00

ks. dr Jarosław Kotowski

mgr Bogumiła Rzepnicka

 

bezpłatnie

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół,

RZECZYWISTOŚĆ ZŁYCH DUCHÓW - KIM SĄ? UJĘCIE BIBLIJNE

W - 73

6 godz.

24.10.2020 r.

godz. 9.00

ks. dr Zbigniew Skuza

30 zł.

4. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową

ZDALNE NAUCZANIE RELIGII -    ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE

W - 74

6 godz.

7.11.2020 r.

3 godz. (szkolenie stacjonarne)

2.12.2020 r.

3 godz. (webinarium)

mgr Bożenna Kossakowska

mgr Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

5. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową

GAMIFIKACJA W NAUCZANIU RELIGII

W - 75

3 godz.

21.11.2020 r.

godz. 10.00

(webinarium)

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

6.

 

Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

A JEŚLI BOGA NIE MA? KATECHETA WOBEC WĄTPLIWOŚCI RELIGIJNYCH SWOICH UCZNIÓW

W - 76

6 godz.

 

12.12.2020 r.

godz. 9.00

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

7. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową

EUCHARYSTIA FUNDAMENTEM RELACJI Z BOGIEM

W - 77

6 godz.

9.01.2021 r.

godz. 09.00

ks. dr Paweł Nocko

mgr Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

8. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową

REALIZACJA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJI RELIGII

W - 78

6 godz.

16.01.2021 r.

godz. 9.00

mgr Bogumiła Rzepnicka

9. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową

 KLUB KATECHETÓW

KL - 6

8 godz. (2x4)

7.10.2020 r.

2.12.2020 r.

godz. 15.00

mgr Bogumiła Rzepnicka

mgr. Anna Borawska

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia

I. Zaproszenie na konferencję rejonową:

Drodzy Katecheci

Rozpoczynamy rok katechetyczny w szczególnych warunkach zagrożenia epidemicznego wiążącego się  z  możliwością powtórnego podjęcia nauczania zdalnego. Dlatego pragniemy  zaprosić Państwa na konferencję rejonową on – linie zatytułowaną „ZDALNE NAUCZANIE RELIGII. INSPIRACJE DLA KATECHETÓW” - (KS – 7/10). W programie konferencji znajdą się informacje o procedurach postępowania i organizacji pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego w oparciu o najnowsze rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, wytyczne Ministerstwa Zdrowia i  Głównego Inspektoratu Sanitarnego udostępnione w dniu 12.08.2020 r. Znajdą się tam również informacje o kierunkach polityki oświatowej,  o nauczaniu religii w systemie zdalnym oraz aktualna oferta szkoleń CEN W Łomży. Zapisy na konferencję są dostępne pod linkiem: https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/konferencje-rejonowe  Dokonanie zapisu jest warunkiem koniecznym do otrzymania linku umożliwiającego udział w konferencji a następnie otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie. Szczegółowe informację zostaną przesłane Państwu w mailach po dokonaniu rejestracji na konferencję.

Z poważaniem  

Bogumiła Rzepnicka   –  konsultant do spraw  nauczania religii