Środa, 22 Styczeń 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: wolny
wtorek: 7.30 - 10.00
środa: 10.00 - 17.00
czwartek: 7.30 - 13.30
piątek: 12.00 - 13.30


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe w zakresie etyki,
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
 • doradca życia rodzinnego,
 • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
 • dydaktyki i metodyki katechezy,
 • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2019/20

Tematy szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych:

1. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

2. Kochać i myśleć jak Chrystus - cele i metody wychowania chrześcijańskiego.

3. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego.

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi wszystkich typów szkół

"KATECHECI RYBAKAMI TALENTÓW" - O ELEMENTACH DORADZTWA ZAWODOWEGO NA LEKCJACH RELIGII

W - 201

6 godz.

15.02.2020 r.

godz. 9.00

mgr Anna Borawska

mgr Bogumiła Rzepnicka

 

bezpłatnie

2. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, szczególnie nauczyciele religii rozpoczynający pracę zawodową

CIEKAWA LEKCJA RELIGII. JAK KREATYWNIE I INSPIRUJĄCO ORGANIZOWAĆ PROCES UCZENIA SIĘ NA LEKCJACH RELIGII?

W - 203

6 godz.

29.02.2020 r.

godz. 9.00

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

"SPRÓBUJ BUDOWAĆ NA TYM, CO W TOBIE JEST Z BOGA" - AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA KSIĘDZA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZIE

W - 200

6 godz. 7.03.2020 r. godz. 9.00

mgr Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

4. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA - MIESZKANIEC ŁOMŻY

W - 204

6 godz.

21.03.2020 r.

godz. 9.00

ks. dr Andrzej Popielski

bezpłatnie

5.

 

Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY

W - 198

6 godz.

 

25.04.2020 r.

godz. 9.00

ks. dr Jarosław Kotowski

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

6. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

WYKORZYSTANIE ZASAD OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO NA KATECHEZIE

W - 202

6 godz.

9.05.2020 r.

godz. 09.00

mgr Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

7. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

"PODOBAŁO SIĘ JEDNAK BOGU UŚWIĘCIĆ I ZBAWIAĆ LUDZI NIE POJEDYNCZO", CZYLI JAK BUDOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ EKLEZJALNĄ

W - 199

6 godz.

6.06.2020 r.

godz. 9.00

ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

mgr Bogumiła Rzepnicka

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia

I. Olimpiady i konkursy przedmiotowe:

1. Olimpiada Teologii Katolickiej 2020. Temat olimpiady "Dumni z Ewangelii i z Polski" nawiązuje do myśli św. Jana Pawła II wypowiedzianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, dziedzictwa chrześcijańskiego obecnego w historii narodu polskiego oraz do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Pragnę zachęcić wszystkich Katechetów do rozpowszechniania tego wydarzenia, zaś w obecnym roku szkolnym proszę o zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestniczenia w Olimpiadzie. Etap szkolny odbędzie się  20 listopada 2019 r. , etap diecezjalny 20 marca 2020 a finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 r. w Przemyślu. Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące bibliografii: https://otk.pl.

2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Zakres tematyczny XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2019/20) obejmuje: Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian. wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Terminarz konkursu: 

 • Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2020 r.  
 • Etap szkolny: 12 marca 2020 r.  
 • Etap diecezjalny: 22 kwietnia 2020 r.
 • Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze: 12-13 maja 2020 r.
 • FINAŁ KONKURSU: 8-9 czerwca 2020 r. 

II. Ciekawe propozycje:

Program warsztatów biblijnych

 „Jezus jako Mistrz w Ewangelii według św. Łukasza”

prowadzący: ks. dr Tomasz Borkowski – biblista

Miejsce: siedziba Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" ul.Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2/lok. 9, 18-400 Łomża

      Tematyka spotkań:

 1. Kultura żydowska w czasach Jezusa w Palestynie -26.09.219 ,  czwartek, godz.  18.00
 2. Wpływ kultury greckiej w czasach Nowego Testamentu -17.10.2019, czwartek, godz.  18.00
 3. Ewangelia Łukasza w kontekście kulturowym
 4. Łk 5,1-11 – Cudowny połów ryb i powołanie Piotra
 5. Łk 8,22-25 – Burza na jeziorze
 6. Łk 8,40-56 – Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira
 7. Łk 9,28-36 – Przemienienie Jezusa
 8. Łk 9,46-50 – Wygórowane ambicje uczniów Jezusa
 9. Łk 17,11-19 – Uzdrowienie dziesięciu trędowatych
 10. Podsumowanie                                 

Pozostałe terminy zostaną  ustalone na pierwszym Warsztacie Biblijnym

Warsztaty będą miały następujący przebieg:

 1. Wprowadzenie do tematu (ok. 15 min)
 2. Praca nad tekstem (15 min)
 3. Prelekcja na podstawie opracowanych tekstów biblijnych połączona z prezentacją map i zdjęć (20 min)
 4. Ciekawostki i pytania (10 min)
 5. Zakończenie

Przebieg warsztatów może ulec pewnym modyfikacjom ze względów merytorycznych i organizacyjnych.