Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 4 Lipiec 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Oferta szkoleniowa na I semestr 2013

Uprzejmie zapraszam nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi na zaproponowane formy szkoleń od stycznia do czerwca 2013r. Szczególnie polecam uczestnictwo w klubie kreatywnego nauczyciela, ponieważ realizacja tej formy umożliwia rozwiązywanie aktualnych, indywidualnych problemów w pracy z uczniami oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszam również na konsultacje indywidualne w godzinach pracy (proszę wcześniej telefonicznie potwierdzić  spotkanie). Od 20.10.2012r. realizowany jest kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, który zakończy się w maju.

Przedstawiam propozycję szkoleń, które uwzględnione są w informatorze na I semestr 2013r. 

Rodzaj formy Tytuł Termin Prowadzący zajęcia Liczba godzin Opłata
KL – 20 Tworzenie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami niepełnosprawnymi
Kontynuacja z ubiegłego  roku
16.01.2013r.
 
D. Momot 4 Kontynuacja
KL - 26 Klub kreatywnego nauczyciela uczniów niepełnosprawnych 16.01.2013r.
27.02.2013r.
27.03.2013r.
24.04.2012r.
29.05.2013r.
12.06.2013r.
D. Momot 4
4
4
4
4
4
bezpłatne
W-115/1
W 115/2
Dziecko z autyzmem w przedszkolu i w szkole Kontynuacja z ubiegłego roku 19.01.2013r.
20.01.2013r.
g.9,00
J.Piekarska 7
7
Kontynuacja
W - 23 Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w klasie szkolnej i na zajęciach indywidualnych – metodyka pracy 6.02.2013r.
g. 14,00
D. Momot 6 bezpłatne
W – 24 Zadania pedagoga i specjalistów szkolnych w nowym systemie kształcenia uczniów ze SPE 13.02.2013r.
20.02.2013r.
g.14,00
D. Momot 14 bezpłatne
W - 83 Ozdoby wiosenne i świąteczne 02.03.2013r. M. Balcerzak
D. Momot
8 35 zł.
W – 22 Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego w przedszkolu i w szkole 9.03.2013r.
g. 9,00
U.M. Sagun
D. Momot
 
8 20 zł. 

 Propozycje tematów szkoleniowych  Rad Pedagogicznych:

  1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – organizacja i realizacja procesu edukacji.
  2. Jak pracować z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w klasie szkolnej i indywidualnie.
  3. Dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi