Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 4 Lipiec 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół

W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej w szkołach,  m. innymi. z przedmiotu ”Wychowanie Fizyczne” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży uprzejmie informuje, że aktualny informator  o formach doskonalenia  na okres I-VI 2012 r.  zawiera propozycje szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego, także  z zakresu  edukacji zdrowotnej.

Ze względu na wagę problemu, stale wzrastającą liczbę wychowanków podejmujących ryzykowne zachowania, zagrażające zdrowiu  realizacja treści kształcenia z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej , zawartych  w nowej  podstawie programowej  przedmiotu „Wychowanie fizyczne” staję się koniecznością.  

Zachęcamy  Państwa - nauczycieli W-F  do udziału w  warsztatach  W–83 „Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego – część. I oraz W-84  Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego – część. II. 

Konsultacji indywidualnych dotyczących realizacji  edukacji zdrowotnej  w  ramach  przedmiotu „Wychowanie fizyczne” udziela Hanna Waszkiewicz – konsultant ds. wychowania i profilaktyki.

Serdecznie zapraszamy!