Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Maria M. Ferenc

Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Konsultant do spraw kadry kierowniczej i oceniania

(I piętro. pok. nr 19) 
tel. (86) 216 42 17 w. 19
e-mail: m.ferenc@cen.lomza.pl

Godziny pracy obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 7.30 - 15.00,

czwartki 11.00 - 16.00
Konsultacje w godzinach pracy po uzgodnieniu

mgr Maria M. Ferenc

Udzielam konsultacji w zakresie

zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami:

 • realizacja innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych
 • realizacja podstaw programowych: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej
 • spełnianie wymagań państwa przez szkoły i placówki oświatowe
 • tworzenie i ocena programów: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej
 • ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych wszystkich typów i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne, analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu ósmoklasisty
 • awans zawodowy nauczycieli: j. polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie

moja oferta na II półrocze roku szkolnego 2020/2021

Warsztaty

W - 136 "Ocenianie zachowania uczniów"

W - 137 "Kształtowanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz innowacyjności uczniów szkół kształcących w zawodach"

W - 138 "Identyfikacja oczekiwań rodziców w zakresie współpracy ze szkołą"

W - 139 "Innowacje pedagogiczne - rola dyrektora szkoły/placówki oświatowej"

W - 140 "Jak budować markę szkoły"

Sieć współpracy i samokształcenia

KL - 1/2 "Klub dyrektorów"

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych

1. Podstawy pomiaru dydaktycznego

2. Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie

3. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców

4. Nowatorstwo pedagogiczne wg aktualnego stanu prawnego

Kursy specjalistyczne

KD - 13 "Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży"

 

Ogólnopolskie Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Od 2014 r. ODN w Łomży uczestniczy w ogólnopolskim Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli. Celem regularnych spotkań pracowników systemu doskonalenia jest przygotowanie do realizacji zadań zapisanych Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia, które polegają na udzielaniu kompleksowego wspomagania.
Obrady plenarne pod kierunkiem Kierownika projektu
Obrady plenarne pod kierunkiem Kierownika projektu
Konsultantki: M.M. Ferenc i D. Dąbrowska podczas prezentacji doświadczeń „Świętokrzyskiego programu wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia ─ Razem Łatwiej” .
Konsultantki: M.M. Ferenc i D. Dąbrowska podczas prezentacji doświadczeń „Świętokrzyskiego programu wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia ─ Razem Łatwiej” .
Sesja warsztatowa - gromadzenie autorskich pomysłów i koncepcji wspomagania szkół i placówek oświatowych w różnych ośrodkach doskonalenia w kraju.
Sesja warsztatowa - gromadzenie autorskich pomysłów i koncepcji wspomagania szkół i placówek oświatowych w różnych ośrodkach doskonalenia w kraju.
Uczestnicy Forum podczas wycieczki na Święty Krzyż do klasztoru wybudowanego w legendarn miejscu.
Uczestnicy Forum podczas wycieczki na Święty Krzyż do klasztoru wybudowanego w legendarn miejscu.

Projet współfinansowany ze środków UE

Projet współfinansowany ze środków UE

Ośrodek Doskonalenia Naczycieli w Łomży, jako Partner Starostwa Powiatowego w Łomży, realizuje projet „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Materiał multimedialny z konferencji podsumowującej projekt:

Film z konferencji

"Ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych"

 

Polecam

 1. Projekty ewaluacyji wraz z narzędziami do gromadzenia danych publikowane w Monitorze Dyrektora Przedszkola http://www.raabe.com.pl/sklep---karta-produktu/art,3348,monitor-dyrektora-przedszkola.html Wszystkie odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom, w tym nowym wymaganiom wobec przedszkoli.
 2. Warto korzystać z zasobów merytorycznych www.cen.lomza.pl  W menu bocznym Nauczyciele-Nauczycielom oraz Opracowania znajdują się materiały, które powastawały podczas szkoleń w ODN lub zostały nam przekazane w celu publikacji. Nowe teksty zamieszczamy po uzyskaniu przez autora pozytywnej opinii konsultanta, który zajmuje się danym zakresem edukacji.
 3. Kurs e-learningowy "Ewaluacja wewnętrzna w szkole" na http://platforma.edu.pl/blog/platforma/zasoby/ewaluacja-wewnetrzna-w-szkole/
 4. Strony internetowe publicznych instytucji i organizacji działających na rzecz oświaty. Tam znajdują się materiały z gwarancją poprawności merytorycznej. Zainteresowanych ewaluacją odsyłam na www.npseo.pl i www.pte.pl, zaangażowanym w badania osiągnięć szkolnych polecam www.ptde.org www.cke.edu.pl.