Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Maria M. Ferenc

mgr Maria M. Ferenc
Konsultant do spraw informacji pedagogicznej, promocji i wydawnictw
(I piętro. pok. nr 16) 
tel. 86 216 42 17 w. 24
e-mail: m.ferenc@cen.lomza.pl

Godziny pracy obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022
poniedziałek i wtorek: 7.30- 13.30

środa: 7.30 – 14.00

piątek: 7.30 – 12.25

Konsultacje w godzinach pracy po uzgodnieniu.

mgr Maria M. Ferenc

Udzielam konsultacji w zakresie

zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami:

  • realizacja innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych
  • realizacja podstaw programowych: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej
  • spełnianie wymagań państwa przez szkoły i placówki oświatowe
  • tworzenie i ocena programów: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej
  • pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne, analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu ósmoklasisty

Moja oferta na II półrocze roku szkolnego 2021/2022

KD – 7/2 Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w kształceniu na odległość – szkolenie wg programu ORE w ramach projektu grantowego - Moduły: 3. Metodyka edukacji zdalnej, 5. Narzędzia edukacji zdalnej, 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna, 9. Google Meet, 10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych terminy: 19 i 26 lutego 2022 r. – stacjonarnie, łącznie 22 godz., pozostałe terminy na formy on-line będą ustalane z grupą.

KD - 10 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży (stacjonarnie), terminy: 27, 28, 29 maja oraz 12, 13 czerwca 2022 r., łącznie 36 godzin.

W - 163 Metoda obserwacyjna w diagnozie przedszkolnej z użyciem narzędzi elektronicznych (stacjonarnie), termin: 2 marca 2022 r., łącznie 4 godziny.

W - 164 Wychowanie patriotyczne w przedszkolu (on-line), terminy: 26 stycznia i 9 lutego 2022 r, łącznie 8 godzin.

W - 165 Praca z tekstem poetyckim w przedszkolu i szkole (on-line), termin: 23 marca 2022 r., łącznie 4 godziny.

W - 166 Rozrywki umysłowe dla dzieci (stacjonarnie), terminy: 6 i 20 kwietnia 2022 r., łącznie 12 godzin.

RP - Wychowawcza wspólnota nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci, terminy do ustalenia z Zamawiającym

RP - Wykorzystanie wycieczek edukacyjnych w edukacji patriotycznej, terminy do ustalenia z Zamawiającym