Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Sobota, 19 Styczeń 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Adrianna Sierzputowska

Konsultant do spraw języków obcych

(parter pok. nr 2)
tel: 86 216 42 17 w. 16
e-mail: a.sierzputowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

Wtorek: 12.00 - 17.30
Środa: 9.00 - 15.30
Czwartek: 12.00 - 17.30

Konsultacje w godzinach pracy

Oferta na I semestr 2018/2019

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN
/ MIEJSCE REALIZACJI

PROWADZĄCY SZKOLENIE

ADRESACI

W-41
„Egzamin ósmoklasisty – umiejętności receptywne – rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych.”

01.12.2018 g.9:00

CEN w Łomży

mgr Dorota Hołownia-Dudek

CEN w Suwałkach

Nauczyciele języka angielskiego
w szkołach podstawowych

W-42
„Egzamin ósmoklasisty – umiejętności produktywne – wypowiedź pisemna.”

01.12.2018 g.12:00
CEN w Łomży

mgr Dorota Hołownia-Dudek

CEN w Suwałkach

Nauczyciele języka angielskiego
w szkołach podstawowych

W-43
„Podręcznik, kreatywne pudełko
z fotografia i realia – co mają ze sobą wspólnego?”

20.10.2018
CEN w Łomży

mgr Joanna Pawłowska

metodyk/mentor/trener/lektor

Akademia VENA z Warszawy

Nauczyciele języka obcego
wszystkich typów szkół

W-44
„Uważność w procesie edukacyjnym – mindfulness.”

06.11.2018
CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

Nauczyciele
wszystkich typów szkół

W-45
„Uważny nauczyciel + uważny uczeń = uważna szkoła.”

04.11.2018
CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

Nauczyciele wszystkich typów szkół

KL-4

„Aktywny Anglista”

Łomża:
11.10.2018 08.11.2018
08.01.2019
CEN w Łomży

 

Kolno:
18.10.2018

15.11.2018

09.01.2019
I L.O. im
A. Mickiewicza
w Kolnie

mgr Adrianna Sierzputowska

Nauczyciele języka angielskiego
wszystkich typów szkół

KL-5
„Aktywny Germanista”

Łomża:

25.10.2018

22.11.2018

10.01.2018

mgr Bożenna Kossakowska
mgr Jagoda Pecko

mgr Joanna Rogowska

mgr Damian Święcica

mgr Adrianna Sierzputowska

 

Nauczyciele języka niemieckiego
wszystkich typów szkół

 

 

TEMATYKA KLUBÓW

 

KLUB AKTYWNEGO ANGLISTY (ŁOMŻA)

1.Techniki planowania zajęć – moja checqlista.

2.Efektywne zajęcia konwersacyjne na lekcji języka angielskiego.

3.Jak ćwiczyć umiejętność słuchania w języku angielskim?

 

 

KLUB AKTYWNEGO ANGLISTY (KOLNO)

 

1.Techniki planowania zajęć – moja checqlista.

2.Jak uczyć się nowych słówek?

3.Jak ćwiczyć umiejętność słuchania w języku angielskim?

 

 

 

 

 

 

KLUB AKTYWNEGO GERMANISTY

1.Zasady tworzenia testów w programie Qiuziz.com. Wykorzystanie learningapps.pl w procesie dydaktycznym.

2. Piętno „wiecznie początkującego” – jak się go pozbyć?

3.Wykorzystanie Kahoot w procesie dydaktycznym.

4. Umiejętność tworzenia prezentacji w programie PREZI. Wykorzystanie prezentacji na lekcji języka niemieckiego.

5.Jak uczyć się nowych słówek?

6. Film na lekcji języka niemieckiego.

 

Facebook