Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Czwartek, 18 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Adrianna Sierzputowska

Konsultant do spraw języków obcych

(parter pok. nr 2)
tel: 86 216 42 17 w. 16
e-mail: a.sierzputowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

Wtorek: 12.00 - 15.00
Środa: 9.00 - 15.30
Czwartek: 12.00 - 17.30
Piątek: 13.00 - 15.30

Konsultacje w godzinach pracy

Oferta na II semestr 2018/2019

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN
/ MIEJSCE REALIZACJI

PROWADZĄCY SZKOLENIE

ADRESACI

W – 131

„Ciekawa lekcja języka obcego. Metoda CLIL (content language integrated learning)”

2.03.2019 r.

g. 9.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka obcego
w szkole podstawowej

W - 132
„Uczeń zdolny językowo – jak go rozpoznać i rozwijać jego zdolności”

28.03.2019 r.

g. 15.30

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka obcego
wszystkich typów szkół

W - 133
„Fonetyka przystępnie i praktycznie”

25.03.2019 r.

g. 15.30
CEN w Łomży

mgr Michał Wyciński

wykładowca PWSiP

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

W - 134
„Kreatywny nauczyciel języka obcego w klasach I - III”

5.03.2019 r.

g. 15.30

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele
języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej

W – 135

„Praca na języku obcym w szkole ponadpodstawowej w świetle nowej podstawy programowej”

4.06.2019 r.

g. 15.30

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języków obcych w szkołach ponadpodstawowych

W – 136

„Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji na lekcjach języków obcych”

9.05.2019 r.

g. 15.00

CEN w Łomży

mgr Dorota Hołownia – Dudek

CEN w Suwałkach

nauczyciele języka obcego
wszystkich typów szkół

KL-4

„Klub Anglistów”

Łomża:
12.02.2019 12.03.2019
4.04.2019

g.16.00
CEN w Łomży

 

Kolno:
7.02.2019

19.03.2019

9.04.2019

g. 16.00
I L.O. im
A. Mickiewicza
w Kolnie

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego
wszystkich typów szkół

KL-5
„Klub Germanistów”

Łomża:

21.02.2019

21.03.2019

11.04.2019

g. 16.00

mgr Adrianna Sierzputowska

Silvia Żelazna – native speaker

 

nauczyciele języka niemieckiego
wszystkich typów szkół

 

 

 

 

TEMATYKA KLUBÓW

 

KLUB ANGLISTÓW (ŁOMŻA)

1. Sposoby adaptowania materiałów autentycznych na lekcji języka angielskiego.

2. Efektywne nauczanie języka angielskiego.

3.Jak ćwiczyć umiejętności  produktywne i receptywne na lekcji języka angielskiego?

 

 

KLUB ANGLISTÓW (KOLNO)

 

1.Sposoby adaptowania materiałów autentycznych na lekcji języka angielskiego.

2. Efektywne nauczanie języka angielskiego.

3.Jak ćwiczyć umiejętności  produktywne i receptywne na lekcji języka angielskiego?

 

 

 

 

KLUB GERMANISTÓW

1.Lekcja języka niemieckiego po niemiecku – zalety i wady.

2. Jak ćwiczyć umiejętności  produktywne i receptywne na lekcji języka niemieckiego?

3. Sposoby adaptowania materiałów autentycznych na lekcji języka niemieckiego.

Facebook