Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Czwartek, 18 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: wolny
wtorek: 11.00 - 16.00
środa: 10.00 - 17.00
czwartek: wolny
piątek: 9.00 - 14.30


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
  • studia podyplomowe w zakresie etyki,
  • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
  • doradca życia rodzinnego,
  • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
  • dydaktyki i metodyki katechezy,
  • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Nowe media - nowe formy Ewangelizacji

Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy Jak mówić o unii hipostatycznej? - prezentacja

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2018/19

 

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina

rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

OCENA PRACY NAUCZYCIELA RELIGII W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH

W-151

4 godz.

23.02.2019 r.

godz. 9.00

dr Anna Domurat

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

2. Nauczyciele religii w przedszkolach, nauczyciele religii pracujący z uczniami ze SPE

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE - PRZEDSZKOLE I SZKOŁA SPECJALNA

W - 152

4 godz.

 

23.03.2019 r.

godz. 9.00

dr Anna Domurat

Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

CHRZEŚCIJANIN W LAICKIM ŚWIECIE.

W - 150

6 godz. 13.04.2019 r. godz. 9.00

dr Wojciech Wądołowski

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

4. Nauczyciele religii  szkół podstawowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE - SZKOŁA PODSTAWOWA

W - 153

4 godz.

30.03.2019 r.

godz. 9.00

dr Anna Domurat

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

5.

 

Nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

W - 154

4 godz.

 

6.04.2019 r.

godz. 9.00

dr Anna Domurat Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

6. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

O BOGU JEDYNYM W TRÓJCY OSÓB - NAUKA KOŚCIOŁA O TRÓJCY ŚWIĘTEJ

W - 155

6 godz.

15.06.2019 r.

godz. 09.00

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

7. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

ZAMKNIJ DRZWI ZŁEMU - JAK ROZPOZNAWAĆ ZAGROŻENIA DUCHOWE?

W-156

6 godz.

9.03.1019 r.

godz. 9.00

ks. dr Paweł Nocko WSD w Łomży
8. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

INTERAKTYWNY KATECHETA

KL - 6/2

2x4 godz.

27.02.2019 r.

24.04.2019 r.

godz. 15.00

Bożenna Kossakowska

Bogumiła Rzepnicka

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia

 

 

 

 

 

Materiały z konferencji

Zagrożenia związane z użytkowaniem mediów

Prezentacja

Bóg kontra nauka

Facebook