Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Sobota, 19 Styczeń 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 13.00 - 16.30
wtorek: 12.00 - 16.00
środa: 10.00 - 17.00
czwartek: wolny
piątek: 7.30 - 10.30


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
  • studia podyplomowe w zakresie etyki,
  • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
  • doradca życia rodzinnego,
  • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
  • dydaktyki i metodyki katechezy,
  • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Nowe media - nowe formy Ewangelizacji

Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy Jak mówić o unii hipostatycznej? - prezentacja

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2018/19

 

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina

rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

KOCHAĆ I  MYŚLEĆ JAK CHRYSTUS - CELE I METODY WYCHOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

W-56

6 godz.

29.09.2018 r.

godz. 9.00

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

2. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

CHRZEŚCIJAŃSTWO W OPTYCE ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA.

W - 59

6 godz.

 

20.10.2018 r.

godz. 10.00

ks. dr Zbigniew Skuza

Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

CHRZEŚCIJANIN W LAICKIM ŚWIECIE.

W - 61

6 godz. Przeniesiono na II półrocze

dr Wojciech Wądołowski

Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

4. Nauczyciele religii  szkół ponadpodstawowych

ABC SPOŁECZNEJ NAUKI KOŚCIOŁA.

W - 57

6 godz.

17.11.2018 r.

godz. 90.00

dr Tadesz Kowalewski

Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

5.

 

Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

KREATYWNIE O SAKRAMENTACH.

W - 58

6 godz.

 

01.12.2018 r.

godz. 9.00

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

6. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

JAK KONSTRUOWAĆ SPRAWDZIANY Z RELIGII?

W - 60

6 godz.

19.01.2019 r.

godz. 09.00

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

7. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

INTERAKTYWNY KATECHETA

KL - 6

4 godz.

03.10.2018 r.

(pierwsze spotkanie)

godz. 15.00

Bożenna Kossakowska

Bogumiła Rzepnicka

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia

Zmiana terminu szkolenia. Ze względu na Konferencję naukową „Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne.  Zajęcia      W-76 odbędą się w dniu 02 grudnia 2017 r. (sobota) w siedzibie II – go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w  Łomży,             ul. Plac Kościuszki 3, sala nr 12 (parter). Początek zajęć – godz. 09.00.

I. Konkursy i olimpiady przedmiotowe:

1. XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej POCZUJ RADOŚĆ EWANGELII

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczne treści wpisują się w program roku duszpasterskiego 2017/2018, poświęconego osobie Ducha Świętego. Zakres merytoryczny obejmuje: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian.

Zgłoszenia do konkursu już od września 2017 do 28 lutego 2018.

Wszelkie informacje na temat Konkursu znajdziemy na stronie: www.okwb.pl

2. XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej

Temat XXVIII OTK brzmi: „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”

Etap szkolny odbędzie się 29.11.2017 r.

Etap diecezjalny 07. 03. 2018 r.

Etap ogólnopolski 05 - 07.04. 2018 r. w Porszewicach koło Łodzi

Tegorocznym organizatorem olimpiady jest diecezja łódzka.

Materiały do przygotowania się do olimpiady zostaną niezwłocznie podane po dostarczeniu ich przez organizatorów.

Zgłoszenie szkół z Diecezji Łomżyńskiej do 20.10.2016 wyłącznie na adres Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej:

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża
tel. 86 4734 635
e-mail: wydzialnwk@o2.pl

Zmiana terminu szkolenia

Pragnę poinformować wszystkich katechetów, którzy wyrazili swoją chęć uczestnictwa w szkoleniu: Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II (W - 76) o zmianie terminu . Ze względu na konferencję "Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne" szkolenie odbędzie się w dniu 02 grudnia 2017 r. (sobota) w siedzibie II – go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, sala nr 12 (parter). Początek zajęć – godz. 09.00.

Materiały z konferencji

Zagrożenia związane z użytkowaniem mediów

Prezentacja

Bóg kontra nauka

Facebook