Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Sobota, 23 Marzec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 14.00 - 16.00
wtorek: 11.00 - 16.30
środa: 11.00 - 17.00
czwartek: wolny
piątek: 7.30 - 11.30


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
  • studia podyplomowe w zakresie etyki,
  • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
  • doradca życia rodzinnego,
  • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
  • dydaktyki i metodyki katechezy,
  • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Nowe media - nowe formy Ewangelizacji

Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy Jak mówić o unii hipostatycznej? - prezentacja

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2018/19

 

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina

rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

OCENA PRACY NAUCZYCIELA RELIGII W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH

W-151

4 godz.

23.02.2019 r.

godz. 9.00

dr Anna Domurat

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

2. Nauczyciele religii w przedszkolach, nauczyciele religii pracujący z uczniami ze SPE

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE - PRZEDSZKOLE I SZKOŁA SPECJALNA

W - 152

4 godz.

 

23.03.2019 r.

godz. 9.00

dr Anna Domurat

Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

CHRZEŚCIJANIN W LAICKIM ŚWIECIE.

W - 150

6 godz. 13.04.2019 r. godz. 9.00

dr Wojciech Wądołowski

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

4. Nauczyciele religii  szkół podstawowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE - SZKOŁA PODSTAWOWA

W - 153

4 godz.

30.03.2019 r.

godz. 9.00

dr Anna Domurat

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

5.

 

Nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

W - 154

4 godz.

 

6.04.2019 r.

godz. 9.00

dr Anna Domurat Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

6. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

O BOGU JEDYNYM W TRÓJCY OSÓB - NAUKA KOŚCIOŁA O TRÓJCY ŚWIĘTEJ

W - 155

6 godz.

15.06.2019 r.

godz. 09.00

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

7. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

ZAMKNIJ DRZWI ZŁEMU - JAK ROZPOZNAWAĆ ZAGROŻENIA DUCHOWE?

W-156

6 godz.

9.03.1019 r.

godz. 9.00

ks. dr Paweł Nocko WSD w Łomży
8. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

INTERAKTYWNY KATECHETA

KL - 6/2

2x4 godz.

27.02.2019 r.

24.04.2019 r.

godz. 15.00

Bożenna Kossakowska

Bogumiła Rzepnicka

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia

Zmiana terminu szkolenia. Ze względu na Konferencję naukową „Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne.  Zajęcia      W-76 odbędą się w dniu 02 grudnia 2017 r. (sobota) w siedzibie II – go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w  Łomży,             ul. Plac Kościuszki 3, sala nr 12 (parter). Początek zajęć – godz. 09.00.

I. Konkursy i olimpiady przedmiotowe:

1. XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej POCZUJ RADOŚĆ EWANGELII

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczne treści wpisują się w program roku duszpasterskiego 2017/2018, poświęconego osobie Ducha Świętego. Zakres merytoryczny obejmuje: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian.

Zgłoszenia do konkursu już od września 2017 do 28 lutego 2018.

Wszelkie informacje na temat Konkursu znajdziemy na stronie: www.okwb.pl

2. XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej

Temat XXVIII OTK brzmi: „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”

Etap szkolny odbędzie się 29.11.2017 r.

Etap diecezjalny 07. 03. 2018 r.

Etap ogólnopolski 05 - 07.04. 2018 r. w Porszewicach koło Łodzi

Tegorocznym organizatorem olimpiady jest diecezja łódzka.

Materiały do przygotowania się do olimpiady zostaną niezwłocznie podane po dostarczeniu ich przez organizatorów.

Zgłoszenie szkół z Diecezji Łomżyńskiej do 20.10.2016 wyłącznie na adres Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej:

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża
tel. 86 4734 635
e-mail: wydzialnwk@o2.pl

Zmiana terminu szkolenia

Pragnę poinformować wszystkich katechetów, którzy wyrazili swoją chęć uczestnictwa w szkoleniu: Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II (W - 76) o zmianie terminu . Ze względu na konferencję "Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne" szkolenie odbędzie się w dniu 02 grudnia 2017 r. (sobota) w siedzibie II – go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, sala nr 12 (parter). Początek zajęć – godz. 09.00.

Materiały z konferencji

Zagrożenia związane z użytkowaniem mediów

Prezentacja

Bóg kontra nauka

Facebook