Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 16 Grudzień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

Materiały dydaktyczne

Materiał z warsztatów - pytania kluczowe

Pytania kluczowe do 3 strategii nauczania

Temat: Wojna obronna Polski w 1939 r

 1. Wymień  najważniejsze bitwy  i starcia z wojskami niemieckimi i radzieckimi we wrześniu i październiku 1939  (pytanie o fakty)
 2. Czy na postawa polskich żołnierzy Września 1939 r. może  Twoim zdaniem mieć wpływa na zachowania polskich żołnierzy biorących udział w misjach wojskowych XXI wieku? (pytanie twórcze)

Temat : Konstytucja RP z 1997 r

 1. Dlaczego doszło do uchwalenia konstytucji w 1997 roku? Jakie wydarzenia o tym zadecydowały?  Jaka konstytucje obowiązywała wcześniej?
 2. Jesteś posłem – zaproponuj wprowadzenie zmian w Konstytucji RP. Uzasadnij swoje propozycje – dlaczego uważasz , ze są potrzebne?

Temat : Okres PRL – lata 1970 – 1988

 1. Czy  długi Polski z epoki Gierka wpływają na obecną sytuację gospodarczą Polski? Uzasadnij swoją odpowiedź
 2. Opracuj mowę oskarżycielską  przeciwko gen. W. Jaruzelskiemu i Cz. Kiszczakowi w związku z wprowadzeniem stanu wojennego – zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego o nielegalności wprowadzenia stanu wojennego jako niezgodną z ówczesną konstytucją)

Temat: Wielka wojna z Zakonem  Krzyżackim

 1. Czy można było uniknąć wojny z Zakonem biorąc pod uwagę stosunki polsko – krzyżackie  w wieku XIV i XV? Uzasadnij
 2. Jakie Twoim  zdaniem znaczenie ma współdziałanie państw  w celu realizacji wspólnego celu? (Sformułuj wnioski w kontekście unii  polsko – litewskich)

Temat ;  Kształtowanie się granic II RP

 1. Czy wojny polsko – bolszewickiej można było uniknąć? Odpowiedź uzasadnij odwołując się do sytuacji  w Europie po 1917 roku
 2. Czy dzisiejsza młodzież byłaby skłonna do takich poświęceń jak „orlęta lwowskie”? Uzasadnij swoja opinię

Temat : Idziemy na wybory

 1. Napisz program wyborczy kandydata na radnego w swoim mieście (gminie). Pamiętaj o uprawnieniach rady
 2. Zaplanuj kampanię wyborczą prezydenta miast (wójta) – plan działań, wzory ulotek, scenariusz spotkania  z wyborcami, spot telewizyjny, internetowy itp. )

Temat : Powstanie warszawskie

 1. Jakie były skutki powstania warszawskiego?
 2. Czy powstanie warszawskie mogło zakończyć się sukcesem? Uzasadnij swoja odpowiedź
 3. Czy decyzja o wybuchu powstania była błędna? Uzasadnij swoja odpowiedź
 4. Opracuj zestaw pytań do wywiadu z uczestnikiem powstania warszawskiego (lub pytań do relacji  zapisanej przez uczestnika powstania , mieszkańca Warszawy )

Temat : Barok

 1. W którym kraju zapoczątkowano przemiany w kulturze i sztuce zwane epoka baroku?
 2. Jakie  są  charakterystyczne cechy  sztuki barokowej?
 3. Zaplanuj metody walki z reformacją wykorzystując  wiadomości o epoce baroku

Temat : Konstytucje II Rzeczpospolitej

 1. Jakie miały nazwy konstytucje uchwalone  w okresie Ii Rzeczpospolitej?  Kiedy je uchwalono?
 2. Jakie uprawnienia  nadano prezydentowi w obu konstytucjach?
 3. Czy odpowiedź na pytanie 2 może być podstawą do odpowiedzi na pytanie : dlaczego Józef Piłsudski nie przyjął urzędu prezydenta ? Uzasadnij
 4. Kogo oprócz zamachowca E. Niewiadomskiego można winić za śmierć I prezydenta II RP Gabriela Narutowicza? Dlaczego>?
 5. Czy zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza można było uniknąć?
 6. W jakich okolicznościach  współcześnie można zwiększyć   uprawnienia prezydenta?
 7. Wyszukaj informacje w Internecie na temat  3 słynnych współczesnych zamachów na prezydentów państw

Temat : Wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku

 1. Z którymi państwami Rzeczpospolita toczyła wojny w XVII  w. ?
 2. Napisz  „kartkę” z pamiętnika uczestnika : wyprawy na Moskwę w 1610 r.? (uczestnika obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego lub uczestnika walk z Kozakami  itp. ) Uwzględnij fakty i postacie historyczne.  (Dla uczniów uzdolnionych -  zwróć uwagę na język – staraj się  zastosować  sposób wypowiedzi  z epoki – skorzystaj z „Trylogii” H. Sienkiewicza
 3. W jaki sposób wojny XVII wieku wpłynęły na upadek Rzeczpospolitej szlacheckiej?
 4. Jesteś oskarżycielem w procesie  - Bohdana Chmielnickiego (lub Jeremiego Wiśniowieckiego). Sformułuj akt oskarżenia

Temat : Polskie powstania narodowe w XIX wieku

 1. Dlaczego doszło do wybuchu powstania listopadowego? (styczniowego)
 2. Jakie możesz wskazać podobieństwa i różnice między powstaniem listopadowym i styczniowym?
 3. Sformułuj pytania   które zadałbyś  Piotrowi Wysockiemu robiąc z nim wywiad?
 4. Cz powstaniec XIX-wieczny w Polsce współczesnej nadal jest bohaterem? Uzasadnij
 5. Czy traktowanie XIX- wiecznych polskich powstańców  jak bohaterów jest twoim zdaniem słuszne? Uzasadnij swoje zdanie

Temat : Sytuacja Polaków pod zaborami

 1. Jakimi metodami zaborcy walczyli z polskością i Polakami?
 2. Czy Michał Drzymała naprawdę jest bohaterem narodowym? Uzasadnij swoje zdanie
 3. Wielu Polaków wyjeżdża obecnie za granicę . W jaki sposób  twoim zdaniem powinni bronić swojej tożsamości narodowej?  A może uważasz że lepiej się zasymilować ? Uzasadnij swoje zdanie

Temat: Rozbiory Polski

 1. Jakie państwa i dlaczego dokonały rozbiorów Polski?
 2. Jakie działania Polaków twoim zdaniem mogły zapobiec rozbiorom?
 3. Jak oceniasz uczestników konfederacji barskiej? A jak uczestników konfederacji targowickiej?
 4. Jakie twoim zdaniem mogą być skutki braku wspólnego działania obywateli dla ich państwa?
 5. Dlaczego doszło do wybuchu powstania kościuszkowskiego?
 6. Dlaczego twoim zdaniem przywództwo powstania w 1794 roku powierzono Tadeuszowi Kościuszce?
 7. W jaki sposób sprawa chłopska wpłynęła na przebieg powstania kościuszkowskiego?
 8. Wyobraź sobie  że jesteś uczestnikiem powstania kościuszkowskiego. Opisz przebieg jednej z bitew – pod Racławicami lub pod Maciejowicami. Skorzystaj z informacji o danej bitwie z podręcznika i winnych źródeł
Facebook