Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 13 Listopad 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Danuta Lasek

Konsultant do spraw edukacji elementarnej 

(I piętro. pok. nr 12)
tel: 86 216 42 17 w. 23
e-mail: d.lasek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
wtorek 13.00 - 18.00
środa  12.00 - 18.30
piątek 13.00 - 19.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: I półrocze rok szkolny 2017/2018

W - 32 Pierwsze kompetencje czytelnicze- funkcjonalne czytanie w przedszkolu

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

Ramowy program:

 • Co to jest funkcjonalne czytanie. Trzy aspekty czytania.
 • Zabawy i ćwiczenia rozwijające motywację do czytania.
 • Czytanie bezliterowe (zabawy z kodowaniem tekstów, modelowanie wizualne, kody
  wspomagające zapamiętanie tekstu, czarodziejskie spinacze).
 • Bum bum rurki, czyli dziecięce czytanie muzyki. Nauczycielskie działania pseudoedukacyjne.

Organizator: D. Lasek

Prowadzący zajęcia: Agata Urbańska

Termin: 20.10.2017, godz. 14.30

 

W - 33 W labiryncie matematyki

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Ramowy program:

 • W świecie liczb.
 • Matematyka w praktyce.
 • Geometria po sznurku.

Organizator: D. Lasek

Prowadzący zajęcia: Małgorzata Pawłowska

Termin: 07.10.2017, godz. 9.00

 

W - 34 Zabawy, gry planszowe i strategiczne w edukacji wczesnoszkolnej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

Ramowy program:

 • Nowa podstawa programowa - warunki i sposoby realizacji na pierwszym etapie edukacyjnym.
 • Gry planszowe i strategiczne jako jedna z metod rozwijania kreatywnego myślenia.
 • Zabawy i gry rozwijające umiejętność podejmowania decyzji i doboru strategii przy rozwiązywaniu zadań.
 • Organizator: D. Lasek
 • Termin: 04.11.2017, godz. 9.00

 

W - 35 Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela w świetle nowej podstawy programowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (2x6)

Ramowy program:

 • Ocenianie rozwoju ucznia w edukacji wczesnoszkolnej w świetle nowej podstawy programowej.
 • Elementy oceniania kształtującego.
 • Jak pomóc uczniowi uczyć się ? Konstruowanie i przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Techniki pozyskiwania informacji.

Organizator: D. Lasek

Termin: 17.11.2017, godz. 14.30;  25.11.2017, godz. 9.00

 

W - 36 Metoda projektu edukacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 14 (2x7)

Ramowy program:

 • Założenia metody projektu.
 • Istota, struktura i etapy realizacji projektu.
 • Dokumentacja projektowa.
 • Przykładowe projekty dla klas 1-3.

Organizator: D. Lasek

Termin: 01.12.2017, godz. 15.00;  09.12.2017, godz. 9.00

 

W - 37 "Tańcząca ósemka" jako skuteczne narzędzie umożliwiające odkrycie i usunięcie zakłóceń wewnętrznej równowagi organizmu dziecka

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i placówek opiekuńczo-wychowawczych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Ramowy program:

 • Diagnoza stanu funkcjonowania organizmu dziecka.
 • Zabawy inspirujące dzieci do nieustannego, psycho - fizycznego rozwoju.
 • Ćwiczenia i zabawy pobudzające dzieci do działania.
 • Praca z emocjami.

Organizator: D. Lasek

Prowadzący zajęcia: Iwona Dzierma

Termin: 18.11.2017, godz. 9.00;

 

W - 38 Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Ramowy program:

 • Rozwój myślenia matematycznego w świetle nowej podstawy programowej.
 • Gry i zabawy związane z rozwojem myślenia matematycznego.
 • Zabawy matematyczne i logiczne.

Organizator: D. Lasek

Termin:27.10.2017, godz. 15.30; 09.11.2017, godz. 15.30

 

W - 39 Czytam i myślę, czyli o rozwijaniu kompetencji czytelniczych i uczeniu o wartościach

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Ramowy program:

 • Trzy aspekty czytania. Kodowanie i dekodowanie jako istota czytania. Kategorie pytań do tekstów.
 • Czytanie bezliterowe (zabawy z kodowaniem tekstów, modelowanie wizualne, kody wspomagające zapamiętanie tekstu, czarodziejskie spinacze),
 • Bum bum rurki, czyli dziecięce czytanie muzyki. Nauczycielskie działania pseudoedukacyjne.
 • Zabawy i ćwiczenia rozwijające motywację do czytania oraz wspomagające naukę czytania.
 • Elementy TOC w pracy z tekstem, czyli rozwijanie myślenia krytycznego dzieci (gałąź logiczna i chmurka).
 • Czytanie tekstów ikonograficznych, czyli sztuka czytania obrazów wielkich mistrzów malarstwa.
 • Funkcje literatury dziecięcej.
 • Kształtowanie postaw u dzieci w aspekcie nowej podstawy programowej I etapu edukacyjnego.

Organizator: D. Lasek

Prowadzący zajęcia: Agata Urbańska

Termin:21.10.2017, godz. 9.00

 

W - 40 Techniki choreoterapii w pracy z dziećmi

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, placówek oświatowo-wychowawczych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Ramowy program:

 • Taniec jako przykład skutecznego oddziaływania sztuki.
 • Nauka prostych układów tanecznych z różnych stron świata.
 • Zabawy taneczne jako narzędzie użyte podczas zajęć dydaktycznych, terapii, uroczystości, spektakli teatralnych.

Organizator: D. Lasek

Prowadzący zajęcia: Iwona Dzierma

Termin: 02.12.2017

Echa z zajęć W-33

Podczas zajęć warsztatowych W-33 Jak indywidualizować pracę z dzieckiem młodszym? padało dużo konkretnych, ciekawych sposobów indywidualizowania pracy z dziećmi o różnym potencjale edukacyjnym. Uczestnicy szkolenia opracowali grę językową, która może być wykorzystana w klasach 2-3. Pozwala ona dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Pliki do pobrania:

a TRZY W LINII- WYRAZY Z RZ, Ż- grupa 2

a TRZY W LINII-WYRAZY Z Ó, U - GRUPA 1

 

ECHA Z WARSZTATÓW W-71

ECHA Z WARSZTATÓW W-71 Jak stymulować rozwój językowy ucznia

Kształcenie i rozwijanie języka dziecka należy do podstawowych zadań edukacyjnych szkoły. W edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z założeniami programowymi, przewiduje się doskonalenie różnych form wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych. Poprawne formułowanie przez dzieci wypowiedzi wymaga poprzedzenia ich wieloma odpowiednio dobranymi i przygotowanymi ćwiczeniami. 
Poszukując ciekawych dla uczniów różnorodnych rozwiązań dydaktycznych, grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w warsztatach „Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej-różne formy wypowiedzi pisemnych” . Podczas trzech spotkań prowadząca przedstawiła szereg ciekawych ćwiczeń przygotowujących i rozwijających umiejętność konstruowania podstawowych form wypowiedzi na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczestniczki spotkań miały również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, autorskimi materiałami, jak i innymi niezwykle ciekawymi materiałami skrzętnie gromadzonymi przez nauczycieli. Na zajęciach zostały również omówione i dopracowane kryteria oceniania omawianych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, ogłoszenie, list). Na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera, a otrzymane materiały szkoleniowe wzbogaciły warsztat dydaktyczny uczestniczek.

więcej

Tańce i zabawy ze śpiewem

Warsztaty dla nauczycieli : Tańce i zabawy ze śpiewem  przeprowadziła pani Grażyna Kilbach. Uczestnicy poznawali powitanki, pląsy i różnorodne tańce i zabawy ruchowe, świetnie przy tym się bawiąc.

Facebook