Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 16 Grudzień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Danuta Momot

Konsultant do spraw szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

(parter. pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: d.momot@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
wtorek: 8.30 - 14.00
środa: 8.30 - 16.30
czwartek: 9.00 - 13.00
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

Rok szkolny 2018/2019

Oferta: I półrocze rok szkolny 2018/2019

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w następujących formach doskonalenia.

Tematy szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycielskich

  1. Jak podnieść efektywność nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami i z  niepełnosprawnością.
  2. Indywidualizacja i dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami.
  3. Edukacja włączająca jako forma kształcenia uczniów z niepełnosprawnością.

Symbol
i numer formy

Tytuł

Data
i miejsce

Adresaci

Ramowy program

KL-12

Klub nauczycieli kształcenia specjalnego.

Gromadzenie
 i tworzenie materiałów edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami

10.10.2018 r.,

07.11.2018 r.,

28.11.2018 r.

12.12.2018 r.

godz.14.00,

CEN Łomża

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pracujący
z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w tym z niepełnosprawnością

Potrzeby specjalne uczniów w środowisku szkolnym.

Edukacja, terapia i rewalidacja na zajęciach zespołowych i indywidualnych.

Tworzenie materiałów edukacyjnych do pracy  lekcyjnej w edukacji włączającej.

Gromadzenie i opracowywanie zestawów terapeutycznych do pracy na zajęciach indywidualnych.

W 62

Edukacja i terapia dzieci
 z autyzmem( z uwzględnieniem Zespołu Aspergera)
 na różnych etapach edukacji.

27.10.2018 r.

godz. 9.00

CEN Łomża

Nauczyciele wszystkich etapów edukacji, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy

Charakterystyka dzieci z autyzmem i ZA
 – jak postrzegają świat.

Organizacja miejsca pracy – jak się przygotować na spotkanie z dzieckiem autystycznym.

Metody i strategie w pracy edukacyjnej, dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia
 – jak uczyć aby dziecko nas rozumiało.

Aktywizacja w grupie, jak pracować z grupą,
 w której jest uczeń autystyczny.

Rozwijanie kompetencji społecznych,
 jak motywować ucznia z autyzmem do zabawy
 i współpracy z rówieśnikami.

W-63

 

Diagnoza AAC konstruowanie programów
 dla uczniów niemówiących. Metody alternatywne
i wspomagające

24.10.2018 r. godz.14.00.,

CEN Łomża.

Nauczyciele uczniów
z zaburzeniami
 w komunikowaniu

Wybrane zapisy prawa i podstaw programowych dotyczące kształcenia uczniów z zaburzeniami komunikowania się.

Jak wprowadzać AAC. Prezentacja modelu diagnostycznego.

Funkcje zachowań komunikacyjnych.

Sposoby oddziaływań w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Metody alternatywne i wspomagające w terapii osób z zaburzeniami komunikacji.

W-18

Powertex jako technika artystyczna w szkole

17.11.2018 r., godz.9.00.,
CEN Łomża.

Nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Produkty stosowane w technice Powertex
i zasady pracy z  utwardzaczami.

Tworzenie figurki anioła z wykorzystaniem techniki Powertex.

Stylizacja materiałem – obraz postaci według własnego projektu.

Wazon, osłonka na doniczkę, świecznik itp.

 Obraz z maski. 

W-19

Papierowe szaleństwo

17.10.2018 r.,

godz. 14,00

CEN Łomża

Nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Prace z kolorowego papieru.

Propozycje ciekawych prac plastycznych z wykorzystaniem jesiennych zbiorów.

Papierowe zwierzaki.

Zaproszenia 3d i kartki okazjonalne.

Ikebana – kompozycje kwiatów z papieru.

KS

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie – to problem czy inspiracja?

10.09.2018 r. Zambrów

11.09.2018 r.

Kolno

 

12.09.2018 r.

Wys. Maz.

 

13.09.2018 r.

CEN Łomża

Nauczyciele, pedagodzy
 i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

Zmiany i nowości prawa oświatowego.

Propozycje doskonalenia zawodowego,

szkoleń, konsultacji dla zainteresowanych na rok szkolny 2018/2019 organizowanych przez CEN w Łomży.

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 w klasie – to problem czy inspiracja?

 

Aktualności, ustalenia, propozycje i nowości.

 

Dyskusja.

 

Warsztaty artystyczne dla nauczycieli edukacji włączającej

17 października 2018r. odbyły się warsztaty artystyczne – „Papierowe szaleństwo”, których tematem przewodnim były wytwory artystyczne płaskie i przestrzenne wykonane z papieru (kartki okazjonalne 3d, kwiaty, zwierzaki, ozdoby świąteczne, dekoracje okolicznościowe). Szkolenie poprowadziły Danuta Momot (pracownik CEN) i Wioleta Pstrągowska (nauczyciel Punktu Przedszkolnego w Szczepankowie). Uczestnicy wykonali wiele wspaniałych prac, oraz dużą ilość wzorów do pracy z uczniami, które zabrali do swoich macierzystych placówek.

Kliknij w LINK aby obejrzeć fotogalerię

Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery!

W dniu 18 maja 2018 r. w naszym Ośrodku roku odbyła się konferencja pt.” Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery!”. Była zorganizowana pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Bardzo interesujący, merytoryczny wykład ilustrowany prezentacją odpowiednich filmów wygłosiła doktor nauk medycznych Barbara Zadrożna – Tołwińska Padaczka w ujęciu neurologicznym jako najczęściej występująca choroba neurologiczna u dzieci i młodzieży.

Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli prowadziły konsultantki Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Małgorzata Dunaj – Baczewska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz Grażyna Łaniewska – konsultant ds. wychowania i profilaktyki na temat:  „Stanu przygotowania nauczycieli wychowawców do pracy z uczniem z padaczką” i „Nauczyciel – a uczeń/dziecko z padaczką”. Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia mgr Katarzyny Zielińskiej, która podzieliła się swoimi doświadczeniami jako matka dziecka chorego na epilepsję i nauczyciel pracujący z uczniami z epilepsją.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie www.cen.lomza.pl i  na stronie ORE www.ore.edu.pl

Opracowania:

cen Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu

cen Co należy zrobić, gdy jesteś świadkiem napadu padaczkowego?

Kliknij w LINK aby obejrzeć fotogalerię.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w kształceniu specjalnym

W dniu 18 października 2017 odbyło się szkolenie „Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”, które prowadziły Danuta Momot – pracownik ODN w Łomży i Iwona Chodnicka – nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi formami komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Prowadzące zaprezentowały systemy: symboli jednoznacznych, gestów, dotykowe, graficzne oraz metody mieszane wykorzystywane przez uczestników AAC.

a

Chcielibyśmy, aby to zdanie stało się hasłem przewodnim dla nauczycieli, którzy ukończyli to szkolenie.

Danuta Momot i Iwona Chodnicka

Warsztaty artystyczne 2015/2016 „Ozdoby z krepiny”

Serdecznie dziękuję Państwu za duże zainteresowanie ofertą proponowanych w tym roku szkoleń artystycznych. Podziwiam zaangażowanie wszystkich uczestniczących nauczycieli w wykonywanie  skomplikowanych i mozolnych wzorów. Wszystkim uczestnikom gratuluję efektownych wytworów. Do zobaczenia na kolejnych formach szkoleń artystycznych. 

Kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki

Na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, zakończyliśmy realizację Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Piętnastego maja 2015 roku zakończyły się zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki organizowanych od 2001 roku w naszym Ośrodku. Przez ten okres zrealizowaliśmy piętnaście edycji tego kursu.

więcej

Po warsztatach W-70 „Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne”

Po warsztatach W-70 „Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne”

Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie Państwa formami artystycznymi z naszej oferty. Warsztaty Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne realizowane były w  dniach 23, 29, 30 marca  2014 r. uczestniczyło w nich 73 nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wykonania kartek świątecznych różnymi technikami.

więcej

Seminarium realizowane na zamówienie Podlaskiego Kuratora Oświaty

Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej

4 listopada 2014 roku spotkaliśmy się z nauczycielami na seminarium w sali szkoleniowej Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach, 6 listopada 2014 roku w Łomży w sali Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i 12 listopada

więcej

Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej

 Nauczyciele przygotowani

 do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

 są lepszymi nauczycielami dla wszystkich uczniów.

 

Jednym z  Kierunków Polityki Oświatowej Państwa na rok 2014/2015  jest „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych” oraz monitorowanie prawidłowości udzielania tym uczniom w szkołach ogólnodostępnych pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie      z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Podlaski Kurator Oświaty  w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego przekazał środki na realizację tego priorytetu pod tytułem „Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej”.

więcej

Zaproszenie na formy doskonalenia realizowane w ODN w roku szkolnym 2013/2014

"Efektywna współpraca w zespołach zadaniowych" (W - 45)  2 spotkania 6 - godzinne (16.10.2013. i 23.10. 2013r.) Bezpłatne zajęcia prowadzi Danuta Momot

"Niekonwencjonalne metody pracy z uczniem - mandala i jej zastosowanie w edukacji i terapii"  (W - 33) 10-godzinne zajęcia warsztatowe (19.10.2013r.) dla nauczycieli realizujących zajęcia terapeutyczne i  pracujących z uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi. Zajęcia prowadzą Marzanna Krajewska i Danuta Momot.

więcej

Wykładu Pani Janiny Wyczesany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Miło nam było wysłuchać wykładu Pani Janiny Wyczesany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki. Dziękujemy za przekazanie fundamentalnych założeń pedagogiki specjalnej, które powinny stanowić wzór do naśladowania, mimo upływu czasu i naukowych osiągnięć w zakresie edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta szkoleniowa na I semestr 2013

Uprzejmie zapraszam nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi na zaproponowane formy szkoleń od stycznia do czerwca 2013r. Szczególnie polecam uczestnictwo w klubie kreatywnego nauczyciela, ponieważ realizacja tej formy umożliwia rozwiązywanie aktualnych, indywidualnych problemów w pracy z uczniami oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

więcej

Klub nauczycieli kształcenia specjalnego

Uczestnicy klubu nauczycieli kształcenia specjalnego „Opracowywanie narzędzi i dokumentów pomocnych w kształceniu uczniów niepełnosprawnych”  opracowali arkusze  do wielospecjalistycznego rozpoznania potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
W pracę nad tymi narzędziami zaangażowały się panie: Teresa Czyż, Elżbieta Malczyk, Joanna Zduńczyk, Grażyna Lewandowska, Anna Jankowska, Agnieszka Bruderek, Ewa Korytkowska, Maria Wiśniewska. Zapraszamy w następnym roku szkolnym twórczych nauczycieli kształcenia specjalnego do dalszych prac nad tworzeniem i opracowaniem materiałów dla uczniów
i nauczycieli.  

Informacja o kursie KK-2

Uprzejmie informuję, że 2 grudnia 2011 roku rozpoczynamy zajęcia na kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki.  
Kursy kwalifikacyjne w naszym Ośrodku realizujemy od 2000 roku, obecnie jest to już dwunasta edycja tego kursu. Na kurs zgłosiło się dwudziestu uczestników. Witamy wszystkich serdecznie i staramy się zapewnić jak najlepsze warunki realizacji kursu oraz najbardziej profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia będą realizować: profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doktor Akademii Pedagogiki Specjalnej, edukatorzy i konsultanci ODN oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek specjalnych. Absolwenci wszystkich edycji realizowanych kursów uzyskali najwyższe oceny obowiązujących egzaminów i wysoki stopień obecności na zajęciach . Witając nową grupę uczestników życzymy Im sukcesów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. 

Granty realizowane przez ODN

Z przyjemnością informujemy, że Podlaski Kurator Oświaty  wybrał jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonego zamówienia usługi polegającej na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z województwa podlaskiego w 2011r. przez nasz ośrodek.
Obszar tematyczny  - „Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb ucznia niepełnosprawnego i tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych”.
Oferta naszego Ośrodka uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu  o ustalone kryteria oceny  tj. 94,43. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkoleń w ramach realizowanego grantu.

Galeria zdjęć

Informacja

W dniu 9 marca 2011 roku uczestnicy kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki  kontynuowali zajęcia  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Długoborzu.  Kursanci obserwowali funkcjonowanie i edukację uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych i terapeutycznych. Poznawali specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne stosowane w rewalidacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Obserwowali zajęcia Dogoterapii  jako metody wspomagania rozwoju dzieci.  Analizowali obowiązującą dokumentację pedagogiczną i dokumentację uczniów.  Poznawali warunki lokalowe i bytowe uczniów i wychowanków. Wszyscy podziwialiśmy wysoki poziom umiejętności uczniów SOS-W oraz zaangażowanie nauczycieli w przekazywanie nam wiedzy i dzielenie się doświadczeniami.

Pięknie dziękujemy Panu  Dyrektorowi i Gronu Pedagogicznemu za otwartość i współpracę w przygotowaniu nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Facebook