Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Czwartek, 18 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Iwona Puciłowska

Konsultant do spraw szkolnictwa zawodowego

(I piętro. pok. nr 13)
tel: 86 216 42 17 w. 17
e-mail: i.pucilowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - 14.00 - 18.00
Środa: 10.00 - 13.00
Piątek: 14.00 - 19.00
Konsultacje w godzinach pracy

Kompetencje i obszary zadaniowe

Wybrane kompetencje:  edukator, egzaminator w zawodach: Opiekun medyczny, Ratownik medyczny, Opiekunka środowiskowa, Opiekunka dziecięca, ukończone studia podyplomowe:pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie pomocą społeczną, etyka - w trakcie, kurs doskonalący z andragogiki, kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy

Obszary zadaniowe:  organizacja form doskonalenia z zakresu: kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Formy doskonalenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Forma

Tytuł

Termin

Liczba godzin

Miejsce realizacji

Prowadzący

W-154

Pomiar dydaktyczny w szkole zawodowej. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

cz.1. 18.02.2016 r. godz.15.00

cz.2 17.03.2016r. godz.15.00

12 godz. 

 

 ODN w Łomży

Maria M. Ferenc

Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w szkole

Formy doskonalenia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w placówce oświatowej

Forma

Tytuł

Termin

Liczba godzin

Miejsce realizacji

Prowadzący

W - 155

Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej

27.02.2016r. godz.9.00

8

 ODN w Łomży

I. Puciłowska

Rada pedagogiczna Pierwsza pomoc w placówce oświatowej - zadania nauczycieli na zamówienie dyrektora 4 w placówce I. Puciłowska

Doradztwo zawodowe

Formy doskonalenia z obszaru doradztwa zawodowego

Forma Tytuł formy Termin Liczba godzin Miejsce realizacji Prowadzący
W - 156 Budowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

cz.1. 4.03.2016r. godz.14.30

cz.2. 18.03.2016r. godz.14.30

12 ODN w Łomzy Ilona Zabielska
W - 157 Zadania nauczyciela wychowawcy w planowaniu kariery edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów 16.04.2016r. godz.9.00 8 ODN w Łomży Iwona Puciłowska
Facebook