Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Sobota, 17 Listopad 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Jadwiga Pieczywek

Konsultant do spraw edukacji matematycznej

(parter. pok. nr 2)
tel: 86 216 42 17 w. 16
e-mail: j.pieczywek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
środa 8.00 - 17.00
czwartek 8.00 - 12.30
piątek 8.00 - 12.00
Konsultacje w godzinach pracy

Formy doskonalenia w I półroczu 2018/19

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w następujących formach doskonalenia w I półroczu roku szkolnego 2018/2019:

symbol
i numer formy

tytuł

data
i miejsce

adresaci

ramowy program

KL-7

Klub Aktywnych Matematyków

19.09., 10.10, 7.11, 5.12.2018 r., 19.01.2019 r. godz. 15.30

CEN w Łomży

nauczyciele matematyki  szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

 • Opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania matematyki w  szkole podstawowej oraz gimnazjum.
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

KL-8

Klub Aktywnych Matematyków

26.09., 17.10., 14.11., 12.12.2018 r., 16.01.2019 godz.15.30

CEN w Łomży

nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych

 • Opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnych.
 • Konstruowanie materiałów diagnostycznych.
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

W-51

Dowody matematyczne w zreformowanej szkole ponadpodstawowej

Prowadzi prof. UW Wojciech Guzicki, współautor podstawy programowej

27.10.2017 godz.10.00

CEN w Łomży

nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych

 • Przykłady dowodów twierdzeń, których dowody powinien znać uczeń - poziom podstawowy.
 • Przykłady dowodów twierdzeń, których dowody powinien znać uczeń - poziom rozszerzony.
 • Wybrane dowody geometryczne, kombinatoryczne i algebraiczne.

W-49

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

21.11.2018 r. , godz.15.00

SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

 • Co sprawdza egzamin ósmoklasisty?
 • Opis arkusza egzaminacyjnego. Analiza przykładowych arkuszy.
 • Zasady oceniania zadań otwartych.
 • Strategie i metody rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
 • Jak przygotowywać ucznia do egzaminu?

W-50

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

 

28.11.2018 r. godz.15.00

CEN w Łomży

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

 • Co sprawdza egzamin ósmoklasisty?
 • Opis arkusza egzaminacyjnego. Analiza przykładowych arkuszy.
 • Zasady oceniania zadań otwartych.
 • Strategie i metody rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
 • Jak przygotowywać ucznia do egzaminu?
W- 52

Liczyć czy szacować?

prowadzi Beata Kossakowska  MSCDN Warszawa

20.10.2018 r. godz. 9.00 nauczyciele matematyki szkół podstawowych
 • Podstawa programowa o umiejętności szacowania.
 • Nie przesadzać z dokładnością - sytuacje praktyczne.
 • Obliczenia przybliżone jako sposób na rozumienie danych.
 • Szacowanie a krytyczna ocena wiarygodności wyników.

Ćwiczenia z matematyki dla klas II-III gimnazjum

Przekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie II-III szkoły gimnazjalnej (kontynuacja opracowania – Ćwiczenia z matematyki-  klasa I).

Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej i są dostosowane do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Karty pracy mogą służyć jako:

 • ćwiczenia na lekcjach,
 • zadania domowe i dodatkowe,
 • utrwalanie wiedzy i umiejętności.

Plik do pobrania:

a Ćwiczenia

Scenariusze lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego

W załączeniu scenariusze lekcji opracowane na spotkaniach Klubu Aktywnych Matematyków w roku szkolnym 2016/2017. Wersje wstępne scenariuszy opracowały:

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej – Anna Borawska

 Wzory Viete’a. Zastosowanie wzorów Viete’a w zadaniach – Anna Sacharczuk

Uczestnicy KAM: Bogdan Henryk Bacławski, Anna Borawska, Grażyna Borawska, Beata Jabłonowska, Dorota Kozioł, Scholastyka Kulczewska, Anna Sacharczuk, Agata Siwik, Elżbieta Szleszyńska, Ewa Małgorzata Szymańska.

KAM prowadzi konsultant d.s. edukacji matematycznej ODN w Łomży – Jadwiga Pieczywek.

Pliki do pobrania:

a Ciągi - scenariusz

a Postać iloczynowa funkcji kwadratowej

a Wzory Viete'a

Sprawdzian „na wejście” do szkoły ponadgimnazjalnej i na koniec klasy pierwszej do wspólnej kartoteki

Zamieszczone poniżej sprawdziany do klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej przewidziane są do przeprowadzenia „na wejście” do szkoły ponadgimnazjalnej (początek klasy I) oraz pod koniec klasy I. Obydwa sprawdziany badają te same istotne umiejętności z aktualnie obowiązującej „starej” podstawy programowej z matematyki. Zostały one skonstruowane do wspólnej kartoteki, co umożliwia porównanie stopnia opanowania tych samych ważnych do opanowania umiejętności.

Narzędzia powstały podczas 15-godzinnego kursu doskonalącego KD-11 prowadzonego przez konsultanta d.s. edukacji matematycznej Jadwigi Pieczywek w roku szkolnym 2016/2017.

Autorki opracowania:

Godlewska Janina
Kraujutowicz Urszula
Wierciszewska Katarzyna

Pliki do pobrania:

a Sprawdziany szkoła ponadgimnazjalna

Sprawdziany w klasach IV, V, VI do wspólnej kartoteki

Zamieszczone poniżej sprawdziany do klasy IV, V, VI szkoły podstawowej przewidziane są do przeprowadzenia w II półroczu odpowiednio klasy IV, V, VI w bieżącym roku szkolnym do aktualnie obowiązującej „starej” podstawy programowej z matematyki. Zostały one skonstruowane do wspólnej kartoteki, co umożliwia porównanie stopnia opanowania tych samych istotnych do opanowania w szkole podstawowej umiejętności.

Narzędzia powstały podczas 15-godzinnego kursu doskonalącego KD-11 prowadzonego przez konsultanta d.s. edukacji matematycznej Jadwigi Pieczywek w roku szkolnym 2016/2017.

Autorki opracowania:

Banasik Jadwiga
Kalska Danuta
Piekutowska Justyna
Sokołowska Elżbieta
Świderska Małgorzata
Wierciszewska Bożena
Zawistowska Ewa

Pliki do pobrania:

a Sprawdzian z matematyki w kl.IV

a Sprawdzian z matematyki w klasie V

a Sprawdzian z matematyki w kl.VI

Zbiór prac kontrolnych z matematyki poziom rozszerzony

zbiorJuż został wydrukowany zbiór prac kontrolnych z matematyki do szkoły ponadgimnazjalnej na poziom rozszerzony opracowany przez KAM. Na najbliższym spotkaniu dyrektorów w styczniu przekażemy po jednym egzemplarzu na szkołę. Prosimy o nieudostępnianie osobom, które nie uczą matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Kartoteki w formacie doc oraz arkusz kalkulacyjny do analizy statystycznej wyników ,ożna pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:

- kartoteki

- wyniki sprawdzianu

 

Ćwiczenia z matematyki klasa I gimnazjum

odnPrzekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie I szkoły gimnazjalnej.

Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej i są dostosowane do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Karty pracy mogą służyć jako:

 • ćwiczenia na lekcjach,
 • zadania domowe i dodatkowe,
 • utrwalanie wiedzy i umiejętności.   

Publikacja powstała w latach 2015-2016 w ramach Klubu Aktywnych Matematyków działającego w ODN w Łomży pod kierunkiem
Jadwigi Pieczywek w składzie: Elżbieta Chojnowska, Dorota Daniszewska, Wanda Kalska - Brulińska, Dorota Karwowska, Alicja Lemańska, Iwona Polak, Monika Rong, Monika Sikorska, Anna Stachowska, Krystyna Syrowik, Katarzyna Małgorzata Wierciszewska.

pdf Pobierz plik

Sprawdziany diagnostyczne z matematyki - szkoła ponadgimnazjalna

Zamieszczamy narzędzia z badań diagnostycznych przeprowadzonych 2 czerwca 2016 w klasach I oraz klasach II szkół ponadgimnazjalnych opracowane przez uczestników Klubu Aktywnego Matematyka działającego w ODN w Łomży. Mamy nadzieję, że będą przydatne jako ćwiczenia przygotowujące do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Autorzy:

Bogdan Bacławski – III LO w Łomży, Grażyna Borawska, Beata Jabłonowska – ASP w Łomży, Dorota Kozioł – ZsGi P w Jedwabnem, Scholastyka Kulczewska – ZSP w Kolnie, Jadwiga Pieczywek – ODN w Łomży, Anna Sacharczuk – ZSMiO nr 5 w Łomży, Elżbieta Szleszyńska – ZSEiO nr 6 w Łomży, Ewa Szymańska – ZSP w Kolnie.

Załączniki:

Klasa 1

Klasa 2

Sprawdziany

Zamieszczone sprawdziany zostały opracowane przez uczestników kursów doskonalących KD-8 i KD 20 Pomiar umiejętności matematycznych określonych w podstawie programowej  prowadzonych przez konsultanta d.s. edukacji matematycznej Jadwigę Pieczywek w roku szkolnym 2015/2016.

Pliki do pobrania:

 •  

Scenariusze lekcji

Zamieszczamy scenariusze lekcji dotyczące rozumowania naukowego w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych opracowane przez uczestników warsztatów grantowych "Rozumowanie naukowe jako element edukacji matematycznej i przyrodniczej w szkole" przeprowadzonych w październiku 2015 w Łomży, Suwałkach i Białymstoku.

rozumowanie scen. 1

rozumowanie scen.2

rozumowanie scen. 3

rozumowanie scen.4

rozumowanie scen. 5

rozumowanie scen. 6

rozumowanie scen. 7

rozumowanie scen. 8

rozumowanie scen. 9

rozumowanie scen. 10

rozumowanie scen. 11

rozumowanie scen. 12

rozumowanie scen 13

Rozumowanie naukowe jako element edukacji matematycznej i przyrodniczej w szkole

Materiały po warsztatach

Do uczestników warsztatów:

Szanowni Państwo,

ze względów technicznych nie możemy zamieścić prezentacji z warsztatów na podstronie. Bardzo przepraszamy! Nie da się jej również przesłać e-mailem (zbyt duża pojemność). Możemy przesłać na e-maila elementy składowe wykorzystane w prezentacji, które można będzie wykorzystać w szkoleniach RP. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy.

 

Dziękujemy osobom, które przysłały przepisane scenariusze lekcji. Czekamy na kolejne.
 

Scenariusz lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Pomysł na poniższy scenariusz lekcji powstał na warsztatach W-109 „Projektowanie ciekawych lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej” prowadzonych przez Jadwigę Pieczywek 25.03.2015 w ODN w Łomży.

więcej

Zbiór prac kontrolnych z matematyki

Przekazaliśmy do szkół materiały pomocnicze dla nauczycieli matematyki 
- zbiór przykładowych prac kontrolnych z matematyki na poziom podstawowy na koniec każdego działu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej. W/w materiały zostały opracowane przez nauczycieli matematyki działających w Klubie Aktywnego Matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz wersji papierowej dołączyliśmy wersję elektroniczną zbioru na płycie CD-ROM oraz kartoteki  w formacie doc i arkusz kalkulacyjny (Excel), które umożliwią analizy wyników sprawdzianów. 
Prace kontrolne zawierają kartotekę, zestaw zadań w dwóch równoległych wersjach oraz holistyczny schemat oceniania. Zestawy zadań są skonstruowane zgodnie ze wzorem aktualnie obowiązującego arkusza maturalnego na poziom podstawowy, lecz liczba zadań jest dostosowana do czasu trwania jednej godziny lekcyjnej. Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej (numery wymagań określone są w kartotekach do poszczególnych prac kontrolnych). 
Nie zaproponowaliśmy przelicznika punktów na stopnie szkolne, żeby umożliwić indywidualne dopasowanie do stosowanych przez Państwa zasad oceniania. 
Wersja elektroniczna (jak na płycie) dostępna do pobrania u mnie. Wcześniej proszę o kontakt na adres:pieczywek|cen.lomza.pl| |pieczywek|cen.lomza.pl

Materiały ćwiczeniowe

Zamieszczam sprawdzian diagnostyczny z czerwca 2011 roku

Program nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Na szkoleniu KD-12 opracowaliśmy program nauczania matemtyki w szkole ponadgimnazjalnej (poziom podstawowy). Materiał zamieszczono na stronie ODN w "Opracowaniach".

Materiały ćwiczeniowe

Zamieszczam sprawdzian diagnostyczny z czerwca 2011 roku

Facebook