Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

(I piętro. pok. nr 18) 
tel: 86 216 42 17, w.15 
e-mail: j.arcimowicz@cen.lomza.pl

Godziny pracy: 
wtorek: 8:00-12:00
środa: 8:00-15:00
czwartek: 10:00-15:30
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

Oferta na II półrocze roku szkolnego 2018/2019

Forma i temat szkolenia

Termin/godzina/miejsce realizacji

Prowadzący szkolenie

W – 90 – „Ocena pracy nauczyciela jako narzędzie podnoszenia jakości pracy szkoły”.

 

22.02.2019r., godz.9.00,CEN w Łomży

Anna Gocłowska

W-93 – „Szkolne uwarunkowania pracy domowej ucznia – planowanie badania ogólnoszkolnego”.

12.03.2019r., godz.9.00,CEN w Łomży

Janina Arcimowicz

KS – 9 – „Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej – nowości, zmiany, komentarze”.

 

27.03.2019r., godz.9.00,CEN w Łomży

Monika Rękawek

W – 94 – „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w teorii i praktyce szkolnej, dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej”.

 

29.03.2019r., godz.9.00, CEN w Łomży

Anna Gocłowska

KL - 1– „Klub dyrektorów”.

 

21.03.2019r., 15.05.2019r., godz.9.00, CEN w Łomży

Janina Arcimowicz

W- 91  – „Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego – narzędzia monitorowania, kontroli                           i ewaluacji”.

5.04.2019r., godz.9.00, CEN w Łomży

Anna Gocłowska

FD – 2 – „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej nad prawidłowością organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej”.

maj 2019r., miejsce do uzgodnienia

edukatorzy zewnętrzni

 

W – 92 – „Monitorowanie i kontrola realizacji zasad oceniania wewnątrzszkolnego”.

 

10.05.2019r., godz.9.00, CEN w Łomży

Anna Gocłowska

Facebook