Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 16 Grudzień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

(I piętro. pok. nr 18) 
tel: 86 216 42 17, w.15 
e-mail: j.arcimowicz@cen.lomza.pl

Godziny pracy: 
wtorek: 8:00-12:00
środa: 8:00-15:00
czwartek: 10:00-15:30
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

Oferta na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Forma i temat szkolenia

Termin/godzina/miejsce realizacji

Prowadzący szkolenie

W – 2 – „Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

 

13.09.2018r., godz.9.00,CEN w Łomży

Janina Arcimowicz

W-3 – „Ocena pracy nauczyciela”.

Grupa I: 25.09.2018r.,

Grupa II: 27.09.2018r. godz.9.00,CEN w Łomży

Janina Arcimowicz

W – 6 – „Pragmatyka zawodowa nauczycieli po 1 września – zadania, ocena pracy i awans zawodowy”.

 

5.10.2018r., godz.9.00,CEN w Łomży

Anna Gocłowska

KD – 4 – „Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej – przedmiot badania: Uczniowie są aktywni”.

 

9.10.2018r., 15.11.2018r., 11.12.2018r. godz.9.00, CEN w Łomży

Janina Arcimowicz

W – 83 – „Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad kształtowaniem kompetencji kluczowych w szkole”.

 

22.10.2018r., 19.11.2018r. godz.9.00, CEN w Łomży

Jolanta Boryszewska

Dorota Dąbrowska

KS – 1 – „Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej – nowości, zmiany, komentarze”.

 

23.10.2018r., godz.9.00, CEN w Łomży

Monika Rękawek

W-5 – „Zarządzanie danymi w procesie programowania pracy szkoły – analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji”.

26.10.2018r., godz.9.00, CEN w Łomży

Anna Gocłowska

FD – 1 – „ Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej”.

listopad 2018r., Hotel St. Bruno w Giżycku

edukatorzy zewnętrzni

 

W – 4 – „Obserwacja zajęć w procesie oceny pracy nauczyciela”.

 

13.12.2018r., godz.9.00, CEN w Łomży

Janina Arcimowicz

Facebook