Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Joanna Ewa Szkop

Konsultant do spraw edukacji polonistycznej 

(I piętro, pok. nr 16) 
tel: 86 216 42 17 w. 24
e-mail: j.szkop@cen.lomza.pl

Godziny pracy: 
poniedziałek 11:00 - 17:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 12:30
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

 

Scenariusze lekcji języka polskiego w kl. IV - VI zawierające elementy oceniania kształtującego, opracowane pod kierunkiem Joanny Szkop.

a Moje spotkanie z Mikołajem-kl. IV

a Życie w zgodzie z naturą - J. Kochanowski Na lipę-kl. VI

a Życzymy sobie...-kl. IV

a Dziękujemy za to

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych w II półroczu r. szk. 2018/2019

  • Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy)
  • Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez wykorzystanie aktywizujących metod pracy (szkoły podstawowe)

Propozycje szkoleń w II półroczu r. szk. 2018/2019

  • W - 124 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty - 18 i 20 lutego 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W - 125 Retoryka w procesie dydaktycznym i na egzaminie ósmoklasisty - 25 i 27 lutego 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W - 126 Jak skracać, parafrazować i uogólniać wypowiedź? O streszczaniu na lekcjach i na egzaminie ósmoklasisty - 11 i 13 marca 2019 r., g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W -  163 Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego - 3 kwietnia 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W -  164 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego  - 8 maja 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W - 165 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego  - 10 kwietnia 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Dorota Kozioł
  • W -  166 Zadania opiekuna stażu nauczyciela w awansie zawodowym - 27 marca 2019 r. g. 15.00; prowadząca - Dorota Kozioł

Zachęcam do korzystania z zamieszczonych na naszej stronie materiałów metodycznych

https://www.cen.lomza.pl/opracowania/jezyk-polski

Przydatne strony internetowe

www.men.gov.pl

www.cke.edu.pl

www.oke.lomza.pl

www.scholaris.pl

www.ore.edu.pl

www.ceo.edu.pl

www.npseo.pl

Facebook