Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Sobota, 17 Listopad 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Maria M. Ferenc

Konsultant do spraw ewaluacji i oceniania

(I piętro. pok. nr 19) 
tel: 86 216 42 17 w.19
e-mail: m.ferenc@cen.lomza.pl

Godziny pracy obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00, czwartek 10.00- 17.00
Konsultacje w godzinach pracy po uzgodnieniu

mgr Maria M. Ferenc

Udzielam konsultacji w zakresie

zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami:

 • stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów
 • realizacja podstaw programowych: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
 • spełnianie wymagań państwa
 • tworzenie i ocena programów: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych wszystkich typów i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne, analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej,
 • awans zawodowy nauczycieli: j. polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie

Moja oferta na 1. półrocze roku szkolnego 2018/2019

Uwaga: oferta jest aktualizowana na bieżąco.

szkolenia dla członków rad pedagogicznych:  1. Podstawy pomiaru dydaktycznego (4 godz.) 2. Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie (4 godz.) 3. Obchody stulecia niepodległości Polski w przedszkolu - inspiracje i propozycje (3 godz.) 4. Innowacyjne rozwiązania metodyczne, organizacyjne i programowe w przedszkolach (3 godz.). Terminy po uzgodnieniu z Dyrektorami szkół/przedszkoli

KD - 5 Kompetencja kluczowa "Umiejętność uczenia się" - prowadzi Maria M. Ferenc, eksperci zewnętrzni, (3x8 godz) terminy: 6. i 27. listopada 2018 r. oraz 5. stycznia 2019 r.

KD - 6 Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "Dzieci są aktywne" - prowadzi Maria M. Ferenc, (4x5 godz.) terminy: 3. i 17. października 2018 r., 7. listopada 2018 r. oraz 3. stycznia 2019 r.

W - 1 Emisja głosu - prowadzi Katarzyna Szmitko,(8 godz.) 6.października 2018 r.

W - 16 "Coś z niczego" czyli muzyczno-plastyczny recykling w przedszkolu i szkole - prowadzą: Piotr K. Kaja i Monika Serafin-Chądzyńska, (8 godz.) 1.grudnia 2018 r.

W - 17 "Noga tu, ręka tam" czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss - prowadzi Piotr K. Kaja, (4 godz.) 30. listopada 2018 r.

W - 20 Monitorowanie podstawy programowej - prowadzi Maria M. Ferenc, (4 godz.) 3. października 2018 r.

W - 21 Origami modułowe - propozycje wykonania ozdób przez składanie prostych elementów - prowadzi Jolanta Jasiuk, (8 godz.) 17 listopada 2018 r.

W - 22 Wykorzystanie metodyki zuchowej - prowadzi Dorota Lankau, (8 godz.) 17 listopada 2018 r.

W - 23 Masa solna - różnorodne prace do wykorzystania na zajęciach z dziećmi - prowadzi Jolanta Jasiuk, (8 godz.) 8.grudnia 2018 r.

W - 24 Kompetencje kluczowe w przedszkolu - prowadzi Maria M. Ferenc (4 godz.) 14. listopada 2018 r.

W - 85 Warsztaty przyrodniczo-ekologiczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - prowadzi Magdalena Milczewska (8 godz.) 29. września 2018 r.

W - 86 Budowanie dobrych relacji z rodzicami w przedszkolu - prowadzi Anna Kuk-Nowakowska (8 godz.) 29. września 2018 r.

KS-2 Ciekawe rozwiązania metodyczne w realizacji podstawy programowej - prowadzą eksperci zewnętrzni z wydawnictwa MAC (6 godz.) 19. listopada 2018 r.

 

 

Ogólnopolskie Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Od 2014 r. ODN w Łomży uczestniczy w ogólnopolskim Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli. Celem regularnych spotkań pracowników systemu doskonalenia jest przygotowanie do realizacji zadań zapisanych w § 16 ust.1 pkt 1–2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 listopada 2009 w sprawie placówek doskonalenia (Dz.U. z 2009 r., nr 10 poz.31, z późn.zm.), które polegają na udzielaniu kompleksowego wspomagania.
Obrady plenarne pod kierunkiem Kierownika projektu
Konsultantki: M.M. Ferenc i D. Dąbrowska podczas prezentacji doświadczeń „Świętokrzyskiego programu wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia ─ Razem Łatwiej” .
Sesja warsztatowa - gromadzenie autorskich pomysłów i koncepcji wspomagania szkół i placówek oświatowych w różnych ośrodkach doskonalenia w kraju.
Uczestnicy Forum podczas wycieczki na Święty Krzyż do klasztoru wybudowanego w legendarn miejscu.

Projet współfinansowany ze środków UE

Projet współfinansowany ze środków UE

Ośrodek Doskonalenia Naczycieli w Łomży, jako Partner Starostwa Powiatowego w Łomży, realizuje projet „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Materiał multimedialny z konferencji podsumowującej projekt:

Film z konferencji

"Ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych"

 

Polecam

 1. Projekty ewaluacyji wraz z narzędziami do gromadzenia danych publikowane w Monitorze Dyrektora Przedszkola http://www.raabe.com.pl/sklep---karta-produktu/art,3348,monitor-dyrektora-przedszkola.html Wszystkie odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom, w tym nowym wymaganiom wobec przedszkoli.
 2. Warto korzystać z zasobów merytorycznych www.cen.lomza.pl  W menu bocznym Nauczyciele-Nauczycielom oraz Opracowania znajdują się materiały, które powastawały podczas szkoleń w ODN lub zostały nam przekazane w celu publikacji. Nowe teksty zamieszczamy po uzyskaniu przez autora pozytywnej opinii konsultanta, który zajmuje się danym zakresem edukacji.
 3. Kurs e-learningowy "Ewaluacja wewnętrzna w szkole" na http://platforma.edu.pl/blog/platforma/zasoby/ewaluacja-wewnetrzna-w-szkole/
 4. Strony internetowe publicznych instytucji i organizacji działających na rzecz oświaty. Tam znajdują się materiały z gwarancją poprawności merytorycznej. Zainteresowanych ewaluacją odsyłam na www.npseo.pl i www.pte.pl, zaangażowanym w badania osiągnięć szkolnych polecam www.ptde.org www.cke.edu.pl.
Facebook