Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Maria M. Ferenc

Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Konsultant do spraw kadry kierowniczej i oceniania

(I piętro. pok. nr 19) 
tel: 86 216 42 17 w.19
e-mail: m.ferenc@cen.lomza.pl

Godziny pracy obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00, czwartek 10.00- 17.00
Konsultacje w godzinach pracy po uzgodnieniu

mgr Maria M. Ferenc

Udzielam konsultacji w zakresie

zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami:

 • stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów
 • realizacja podstaw programowych: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
 • spełnianie wymagań państwa
 • tworzenie i ocena programów: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych wszystkich typów i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne, analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej,
 • awans zawodowy nauczycieli: j. polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie

Moja oferta na 2. półrocze roku szkolnego 2018/2019

Uwaga: oferta jest aktualizowana na bieżąco.

szkolenia dla członków rad pedagogicznych:  1. Podstawy pomiaru dydaktycznego (4 godz.) 2. Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie (3-4 godz.do ustalenia) 3. Obchody stulecia niepodległości Polski w przedszkolu/szkole - inspiracje i propozycje (3 godz.) 4. Nowatorstwo pedagogiczne według aktualnego stanu prawnego (3 godz.). 5. Budowanie partnerskich relacji nauczycieli i rodziców w przedszkolu (3 godz.) 6. Kształtowanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci w przedszkolu (4 godz.)

Terminy w.w. szkoleń do uzgodnienia z Dyrektorami szkół/przedszkoli lub Liderami WDN.

KD - 8 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży (36 godz) - prowadzą konsultanci CEN w Łomży, 24-26 maja oraz 8-9 czerwca 2019 r.

W - 104 Origami modułowe - propozycje wykonania ozdób przez składanie prostych elementów (8 godz.) - prowadzi Jolanta Jasiuk,  6. kwietnia 2019 r.

W - 105 Wariacje wielkanocne (6 godz.) - prowadzi Ewa Gąsiorowska,  23. marca 2019 r.

W - 106 Każde dziecko może być artystą - propozycje działań plastyczno-technicznych w okresie wiosennym (8 godz.) - prowadzi Jolanta Jasiuk, 30. marca 2019 r.

W - 109 Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej F. Froebla w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (6 godz.) - prowadzą Przedstawiciele Wydawnictwa Froebel.pl oraz Maria M. Ferenc, 16. marca 2019 r.

W - 110 Rozwój mowy dziecka w przedszkolu (8 godz.) - prowadzi Agnieszka Szczygieł, 23. lutego 2019 r.

W - 111 Prace ręczne i zabawy konstrukcyjne (4 godz.) - prowadzi Maria M. Ferenc, 4. kwietnia 2019 r.

W - 112 Profilaktyka wad wymowy u trzy i czterolatków (8 godz.) - prowadzi Aneta Sarosiek, 2. marca 2019 r.

W - 113 Wykorzystanie metodyki zuchowej (8 godz.) - prowadzi Dorota Lankau,  30. marca 2019 r.

W - 114 Zabawy badawcze dla najmłodszych (6 godz.) - prowadzą Grzegorz Babicki, Dorota Olędzka i Maria M. Ferenc, 18 maja 2019 r.

W - 115 Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli na potrzeby realizacji treści muzycznych podstawy programowej (4 godz.) - prowadzi Piotr K. Kaja, 25. lutego 2019 r.

W - 116 Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej C. Freineta w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (4 godz.) - prowadzi Maria M. Ferenc, 21. lutego 2019 r.

KS - 10 Planowanie i realizacja działań przedszkola z uwzględnieniem wniosków z badań zewnętrznych - prowadzą ekspert zewnętrzny i Maria M. Ferenc  (4 godz.) 13. czerwca 2019 r.

KL - 11 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (24 godz.) - prowadzą ekspert zewnętrzny i Maria M. Ferenc, 28. lutego, 21. marca, 11. kwietnia, 9. maja, 6. czerwca i 29. sierpnia 2019 r.

 

 

Ogólnopolskie Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Od 2014 r. ODN w Łomży uczestniczy w ogólnopolskim Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli. Celem regularnych spotkań pracowników systemu doskonalenia jest przygotowanie do realizacji zadań zapisanych w § 16 ust.1 pkt 1–2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 listopada 2009 w sprawie placówek doskonalenia (Dz.U. z 2009 r., nr 10 poz.31, z późn.zm.), które polegają na udzielaniu kompleksowego wspomagania.
Obrady plenarne pod kierunkiem Kierownika projektu
Konsultantki: M.M. Ferenc i D. Dąbrowska podczas prezentacji doświadczeń „Świętokrzyskiego programu wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia ─ Razem Łatwiej” .
Sesja warsztatowa - gromadzenie autorskich pomysłów i koncepcji wspomagania szkół i placówek oświatowych w różnych ośrodkach doskonalenia w kraju.
Uczestnicy Forum podczas wycieczki na Święty Krzyż do klasztoru wybudowanego w legendarn miejscu.

Projet współfinansowany ze środków UE

Projet współfinansowany ze środków UE

Ośrodek Doskonalenia Naczycieli w Łomży, jako Partner Starostwa Powiatowego w Łomży, realizuje projet „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Materiał multimedialny z konferencji podsumowującej projekt:

Film z konferencji

"Ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych"

 

Polecam

 1. Projekty ewaluacyji wraz z narzędziami do gromadzenia danych publikowane w Monitorze Dyrektora Przedszkola http://www.raabe.com.pl/sklep---karta-produktu/art,3348,monitor-dyrektora-przedszkola.html Wszystkie odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom, w tym nowym wymaganiom wobec przedszkoli.
 2. Warto korzystać z zasobów merytorycznych www.cen.lomza.pl  W menu bocznym Nauczyciele-Nauczycielom oraz Opracowania znajdują się materiały, które powastawały podczas szkoleń w ODN lub zostały nam przekazane w celu publikacji. Nowe teksty zamieszczamy po uzyskaniu przez autora pozytywnej opinii konsultanta, który zajmuje się danym zakresem edukacji.
 3. Kurs e-learningowy "Ewaluacja wewnętrzna w szkole" na http://platforma.edu.pl/blog/platforma/zasoby/ewaluacja-wewnetrzna-w-szkole/
 4. Strony internetowe publicznych instytucji i organizacji działających na rzecz oświaty. Tam znajdują się materiały z gwarancją poprawności merytorycznej. Zainteresowanych ewaluacją odsyłam na www.npseo.pl i www.pte.pl, zaangażowanym w badania osiągnięć szkolnych polecam www.ptde.org www.cke.edu.pl.
Facebook