Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

FD - 1 Forum dyrektorów szkół/placówek

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Hotel Warszawa Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, Augustów

WYMIAR GODZIN: 12

TERMIN: 23-24.11.2023 r.

 

Program przedstawimy Państwu Dyrektorom w terminie późniejszym.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

CENA: 690 zł

Telefon: 86 216 42 17 w. 24
E-mail: d.szymonowicz|cen.lomza.pl| |d.szymonowicz|cen.lomza.pl

mgr Dorota Szymonowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego
 • studia podyplomowe 4-semestralne w zakresie filologii polskiej
 • studia podyplomowe w zakresie mierzenia jakości w oświacie
 • uprawnienia edukatorskie do pracy z dorosłymi
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i zarządzania oświatą
 • planowania, organizowania i realizowania nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej
 • awansu zawodowego nauczycieli
 • praw i obowiązków nauczycieli
 • bezpieczeństwa uczniów w szkole
 • komunikacji w radzie pedagogicznej szkoły/placówki