Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 2 Samoocena pracy w związku z wnioskiem o dokonanie oceny pracy na stanowisku dyrektora szkoły/placówki oświatowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (2x6)

CENA: 30 zł

  • Samoocena pracy dyrektora szkoły/placówki w świetle obowiązującego prawa oświatowego.
  • Dyrektor jako nauczyciel i osoba kierująca jednostką.
  • Samoocena w świetle realizacji zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego.
  • Język samooceny, odniesienie do faktów, gradacja realizowanych i opisywanych zadań, przedsięwzięć i projektów.
  • Uwagi, wnioski, propozycje, życzliwe podpowiedzi.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

mgr Dorota Szymonowicz