Środa, 27 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 6 Szkolny system badania osiągnięć uczniów (e-learning)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  20

Kurs e-learningowy (22.10.2019 r. - 9.01.2020 r.)

  • Planowanie i organizacja szkolnego systemu badania osiągnięć uczniów w wybranym zakresie.
  • Metody i narzędzia badawcze.
  • Analiza danych ilościowych i jakościowych.
  • Komunikowanie wyników i ich wykorzystanie.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego