Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

FD - 2 Tworzenie prawa wewnętrznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich rodzajów szkół i placówek oświatowych, w tym osoby, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Mikołajki

WYMIAR GODZIN:  14

CENA: do uzgodnienia

  • Regulaminy działalności organów kolegialnych szkoły/placówki.
  • Uchwały organów kolegialnych szkoły/placówki.
  • Akty kierownictwa wewnętrznego (m.in. zarządzenia, procedury, instrukcje)
  • Decyzje kierownicze a decyzje administracyjne dyrektora szkoły/placówki.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego