Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

KS - 10 Planowanie i realizacja działań przedszkola z uwzględnieniem wniosków z badań zewnętrznych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i liderzy WDN we wszystkich formach wychowania przedszkolnego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  4

  • Analiza dostępnych wyników badań zewnętrznych dotyczących wychowania przedszkolnego.
  • Planowanie działań w oparciu o wnioski z tych badań.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
Facebook