Poniedziałek, 17 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 3 Obserwacja zajęć w przedszkolu

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy przedszkoli i nauczyciele - opiekunowie stażu

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

  • Obserwacja jako metoda badań pedagogicznych.
  • Klasyfikacja obserwacji.
  • Techniki obserwacji.
  • Gromadzenie, opracowanie i interpretacja danych w obserwacji.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego