Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 3 Ocena pracy nauczyciela

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

I grupa - 25.09.2018 r., godz. 9.00

II grupa - 28.09.2018 r., godz. 9.00

 • Uwarunkowania prawne oceny pracy nauczyciela.
 • Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela.
 • Kompetencyjny charakter oceny pracy nauczyciela.
 • Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w kontekście oceny pracy nauczyciela.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17, w.15
E-mail: j.arcimowicz|cen.lomza.pl| |j.arcimowicz|cen.lomza.pl

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr socjologii, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener programu "Wizytator"
 • trener programu "Nowa Szkoła"
 • trener programu "Gimnazjum 2002"
 • Studia Podyplomowe z Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki oświatowej
 • projektowania pracy szkoły
 • planowania, prowadzenia i dokumentowania ewaluacji wewnętrznej
 • opracowywania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki
 • prowadzenia diagnozy wychowawczej
Facebook