Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 122 Współpraca szkół i placówek oświatowych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, w tym osoby, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

  • Uczeń ze specjalnymi/indywidualnymi potrzebami - między szkołą a poradnią.
  • Opinia szkoły a opinia poradni.
  • Zalecenia versus możliwości.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego