Czwartek, 20 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 123 Planowanie, organizowanie i dokumentowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, w tym osoby, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

 • Przepisy oświatowe dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  dla uczniów z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i nie tylko.
 • Formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
  i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
 • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego