Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 139 Innowacje pedagogiczne - rola dyrektora szkoły/placówki oświatowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 6

 • Inicjowanie działalności innowacyjnej w szkole/placówce oświatowej.
 • Charakterystyka prawidłowej innowacji.
 • Dokumentowanie innowacji.
 • Zarzadzanie procesem realizacji działań.
 • Analiza i ocena efektów wdrożonych innowacji.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
  i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
 • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego