Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 74 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej - wybrane zagadnienia. cz.2

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele bibliotekarze

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Biblioteka Pedagogiczna w CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

  • Przepisy dotyczące działalności bibliotek szkolnych.
  • UKD - najważniejsze zmiany.
  • Różnorodność zbiorów bibliotecznych.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 23 57
E-mail: g.wysocka|cen.lomza.pl| |g.wysocka|cen.lomza.pl

mgr Grażyna Wysocka