Piątek, 17 Wrzesień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 115 Z pamiętnika doradcy zawodowego - podcast

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 10

TERMINY: Dostęp dla subskrybentów w okresie wrzesień 2021 r. - styczeń 2022 r., podcasty zamieszczane na playliście w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca.

 • Zajęcia realizowane w formie podcastów: seria odcinków w postaci webinarów emitowanych cyklicznie.
 • Rozważania na temat pozytywnego nastawienia do pracy, kształtowania postaw, wartości w pracy oraz szeroko pojętych kompetencji nauczyciela XXI wieku.
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie orientacji zawodowej, inspiracja dla nauczycieli i doradców zawodowych.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter, pok. nr 4)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr ekonomii
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii i komunikacji społecznej
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki
 • nauczyciel mianowany

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
 • etyka w zarządzaniu
 • komunikacja społeczna