Wtorek, 20 Październik 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 93 ABC wystąpień publicznych: przekaz werbalny

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 3

dostęp do szkolenia w dniach: 19-26.10.2020 r.

 • Przygotowanie treści wystąpienia.
 • Wzbudzanie zainteresowania i utrzymywanie uwagi słuchaczy.
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania podczas wystąpienia.
 • Radzenie sobie z tremą, stresem, nieśmiałością podczas wystąpień.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter, pok. nr 4)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr ekonomii
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii i komunikacji społecznej
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki
 • nauczyciel mianowany

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
 • etyka w zarządzaniu
 • komunikacja społeczna