Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Dla nauczycieli

W - 94 Z pamiętnika doradcy zawodowego - podcast

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, wychowawcy i nauczyciele wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 5

Aktywny dostęp dla subskrybentów w okresie IX 2020 r. - I 2021 r., podcasty zamieszczane na playliście w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca

 • Zajęcia realizowane w formie podcastów: seria krótkich odcinków w postaci webinarów emitowanych cyklicznie (pierwsze i trzecie środy miesiąca).
 • Rozważania na temat pozytywnego nastawienia do pracy, kształtowania postaw, wartości w pracy oraz szeroko pojętych kompetencji nauczyciela XXI wieku.
 • Przykłady dobrych praktyk, inspiracja dla nauczycieli i doradców zawodowych.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter, pok. nr 4)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr ekonomii
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii i komunikacji społecznej
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki
 • nauczyciel mianowany

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
 • etyka w zarządzaniu
 • komunikacja społeczna