Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 38 Formy teatru uczniowskiego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele prowadzący zajęcia teatralne, wychowawcy świetlic, inni zainteresowani

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (2x6)

CENA: 50 zł

  • Rodzaje form teatralnych. Teatr przedmiotów codziennego użytku. Teatr paluszkowy, pacynkowy, supełkowy, kukiełkowy, marionetek, cieni.
  • Teatr żywego planu, czarny teatr, teatr kostiumu i rekwizytu.
  • Pantomima, teatr fizyczny, teatr tańca.
  • Etapy tworzenia spektaklu. Scenariusz teatralny.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego