Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Marzec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 123 Jak przygotowywać dzieci do muzycznych konkursów i występów publicznych?

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i muzyki

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

  • Rozwój psychofizyczny dziecka a możliwości wykonawcze.
  • Higiena głosu dziecka a repertuar wokalny.
  • Językowe, estetyczne i artystyczne aspekty wyboru oraz przygotowania materiału dźwiękowego.
  • Prawa autorskie oraz elementy opisu dzieła, w tym upublicznianie utworów w Internecie.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 34
E-mail: p.kaja|cen.lomza.pl| |p.kaja|cen.lomza.pl

mgr Piotr Krzysztof Kaja

Dyplomowany nauczyciel muzyki, kompozytor, aranżer i muzyk. Nauczyciel muzyki i rytmiki (od 1988 r.), prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli (od 1993 r.), wykładowca akademicki (od 2000 r.). Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych, m.in. Czechy, Francja, Turcja, Słowenia. Uczestnik i lektor Międzynarodowych Letnich Kursów Orffa w Salzburgu. Autor i współautor ponad siedemdziesięciu publikacji książkowych i licznych artykułów metodycznych, naukowych i popularnonaukowych oraz programów nauczania. Członek zespołów redakcyjnych serii wydawniczych: Moje miejsce w Europie (zeszyty ćwiczeń do edukacji regionalnej) i 21 Twórczych projektów w przedszkolu. Współautor Podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej (2008 r.). Współtwórca Ogólnopolskiego Programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, współautor projektu edukacyjnego P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku oraz pomysłodawca Letnich Szkół dla Nauczycieli.