Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

PR - 1 Projekt edukacyjny: "Zdrowa ziemia, zdrowi my!" Edycja III, część 1

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet/ miejsce pracy nauczyciela

WYMIAR GODZIN: 15 (3 x 1, 12- stacjonarna praca nauczyciela)

 • Osoby, które za pośrednictwem CEN w Łomży przystąpią do realizacji projektu z klasą/grupą przedszkolną będą współpracowały z nauczycielami różnych placówek oraz doradcami metodycznymi z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w celu bogacenia warsztatu pracy oraz promowania działań ekologicznych, profilaktycznych
  i wychowawczych w środowisku lokalnym.
 • Organizatorzy i autorzy projektu przygotują dla nauczycieli opis zadań, Regulamin, wzory dokumentacji niezbędnych do rozpoczęcia pracy z uczniami (Zgoda dla rodziców, Dzienniczek EKObywatela) oraz wzory dokumentów dodatkowych, np. zgłoszenie innowacji pedagogicznej.
 • Zakres działań projektowych:
  - Udział uczestników projektu w trzech spotkaniach w formie webinarium.
  - Realizacja I części projektu, która obejmuje wykonanie z uczniami Dzienniczka EKObywatela, trzech jednostek zajęć sportowych oraz dwóch zadań do wyboru spośród podanych
  w Regulaminie projektu „Zdrowa Ziemia, zdrowi my!”.
  - Dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami z zakresu wykonanych zadań w zamkniętej grupie projektu na Facebooku.
 • Zaświadczenia potwierdzające zrealizowanie I części otrzymają osoby, które wykonają obowiązkowe zadania wynikające z Regulaminu projektu, będą uczestniczyły w spotkaniach on-line oraz dokonają krótkiego sprawozdania z działalności projektowej.

bezpłatnie

mgr Martyna Napiwodzka

Termin Cena Status
2022-09-26 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska- Ignaczuk, mgr Martyna Napiwodzka, mgr Anna Tymińska - I spotkanie on-line brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)
2022-11-07 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska- Ignaczuk, mgr Martyna Napiwodzka, mgr Anna Tymińska - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)
2023-01-09 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska- Ignaczuk, mgr Martyna Napiwodzka, mgr Anna Tymińska - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych