Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Marzec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

ZO - 21 Ocena koleżeńska wyników pracy w grupie na edukacji przyrodniczej - zajęcia otwarte w I klasie szkoły podstawowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet/ Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie

WYMIAR GODZIN: 3

  • Zapoznanie uczestników ze scenariuszem zajęć, charakterystyką klasy oraz przedmiotem obserwacji - ocena koleżeńska wyników pracy w grupie uczniów.
  • Odtworzenie zarejestrowanych fragmentów zajęć edukacji przyrodniczej w klasie I szkoły podstawowej.
  • Rozmowa po zajęciach dotycząca wykorzystania elementów Oceniania Kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Dyskusja podsumowująca oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk nauczycieli. 

bezpłatnie

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk