Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Marzec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

PR - 6 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia - zdrowi my!", edycja III, część 2 oraz 3

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wszystkich typów szkół oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy realizowali 1. część projektu PR-1

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet/ miejsce pracy nauczyciela

WYMIAR GODZIN: 30 w tym: (3x1 on-line i 27 praca własna) nauczyciela

 • Kontynuacja współpracy z nauczycielami różnych placówek oraz doradcami metodycznymi z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w celu bogacenia warsztatu pracy oraz promowania działań ekologicznych, profilaktycznych i wychowawczych w środowisku lokalnym.

 

 • Zakres działań projektowych:
  1) Udział uczestników projektu w trzech spotkaniach klubu w formie webinarium według terminarza zamieszczonego na stronie CEN w Łomży.
  2) Realizacja 2. i 3. części projektu, które obejmują wykonanie z podopiecznymi II i III części Dzienniczka EKObywatela, przeprowadzenie czterech jednostek zajęć sportowych oraz zadań
  do wyboru spośród podanych w Regulaminie projektu „Zdrowa Ziemia, Zdrowi My!”
  3) Dzielenie się doświadczeniem, pomysłami i dobrymi praktykami z zakresu wykonanych zadań w ramach zamkniętej grupy projektu na Facebooku oraz podczas spotkań on- line.

 

 • Zaświadczenia za zrealizowanie projektu otrzymają osoby, które wykonają obowiązkowe zadania wynikające z Regulaminu projektu, będą uczestniczyły w spotkaniach on-line oraz dokonają całościowego sprawozdania z działaności projektowej według wzoru zamieszczonego na stronie grupy projektowej.

bezpłatnie

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk

Termin Cena Status
2023-04-24 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Martyna Napiwodzka, mgr Angelika Kędziorek, mgr Monika Dąbrowska- Ignaczuk - II spotkanie - on-line brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)
2023-05-29 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Martyna Napiwodzka, mgr Angelika Kędziorek, mgr Monika Dąbrowska- Ignaczuk - III spotkanie - on-line brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych