Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 103 Od grosika do złotówki

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczący aktualnie w klasach drugich

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 3

 • Rola i zadania nauczyciela klas drugich podczas realizacji projektu  w poszczególnych miesiącach z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu „Od grosika do złotówki”.
 • Podróż z Grosikiem – charakterystyka działań w miesiącach od grudnia 2023 do czerwca 2024 i od września do grudnia 2024.
 • Rozwiązania praktyczne - przygotowanie do podróży z Grosikiem m.in. na  planetę Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka na Grosikową majówkę oraz na planetę Parasol.
 • Sposoby kształtowania u dzieci umiejętności związanych z bezpieczeństwem i gospodarowaniem finansami  m.in. w trakcie realizacji tematów, „ Grosikowe wspomnienia”, „ Grosikowe oszczędzanie”, „Grosikowe wędrówki”. 
 • Przykładowe zabawy i ćwiczenia z „Grosikiem”..

bezpłatnie

Telefon: 86 216-42-17 w. 23
E-mail: d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe,
 • nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • lider zmian MEN
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki,
 • kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • wykorzystania metod aktywizujących proces dydaktyczny
 • oceniania kształtującego w klasach 1-3
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • problematyki socjoterapeutycznej
 • pracy z uczniami w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych