Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 31 Vademecum nauczyciela przedszkola

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - zadania, sposoby i warunki realizacji.
  • Prowadzenie dokumentacji nauczyciela przedszkola.
  • Przestrzeń edukacyjna w placówce przedszkolnej.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 698 622 657
E-mail: m.napiwodzka|cen.lomza.pl| |m.napiwodzka|cen.lomza.pl

mgr Martyna Napiwodzka

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • oligofrenopedagogika
  • zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny
  • prowadzenie zajęć w zakresie metodyki wychowania przedszkolnego, wdrażania obowiązującej podstawy programowej i wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji dzieci