Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

PR - 1 Wszystkie kolory emocji - projekt edukacyjny

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet/ miejsce pracy nauczyciela 

WYMIAR GODZIN: 15 (3x1 spotkania on-line, 12 praca własna n-la) 

  • Wspieranie nauczycieli w kształtowaniu prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka poprzez realizację wspólnie z wychowankami działań i aktywności inspirowanych emocjami.
  • Realizacja programu sworzonego przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.
  • Zakres działań projektowych: zgłoszenie się do projektu poprzez wypełnienie formularza zapisu, realizacja zadań projektowych, udział nauczyciela w trzech spotkaniach on-line, wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami, wzajemna inspiracja do dalszej pracy.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 698 622 657
E-mail: m.napiwodzka|cen.lomza.pl| |m.napiwodzka|cen.lomza.pl

mgr Martyna Napiwodzka

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • oligofrenopedagogika
  • zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny
  • prowadzenie zajęć w zakresie metodyki wychowania przedszkolnego, wdrażania obowiązującej podstawy programowej i wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji dzieci