Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 164 Wychowanie patriotyczne w przedszkolu

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 8 (2x4)

 • Charakterystyka postawy patriotycznej u dzieci.
 • Treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Rozwiązania metodyczne w realizacji treści podstawy programowej w zakresie wychowania do wartości i kształtowania pożądanych postaw.
 • Propozycje kalendarza uroczystości o patriotycznym charakterze.
 • Projekt edukacyjny jako forma realizacji wychowania patriotycznego w przedszkolu.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216 42 17 w. 24
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
  i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
 • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
Termin Cena Status
2022-01-26 16:30 Prowadzący zajęcia: mgr Maria M. Ferenc - I spotkanie - on-line 30 zł zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Maria M. Ferenc (m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 24)
2022-02-09 16:30 Prowadzący zajęcia: mgr Maria M. Ferenc - II spotkanie - on-line brak danych zaplanowany termin

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych